Preskočiť na hlavný obsah
Žilinský kraj s najvyšším podielom slovenskej národnosti
Národnosť

Žilinský kraj s najvyšším podielom slovenskej národnosti

Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa v otázke „Aká je vaša národnosť?“ k slovenskej národnosti prihlásilo 83,8 % obyvateľstva, čo predstavuje takmer 4,6 milióna obyvateľov s trvalým pobytom. K národnostným menšinám sa prihlásilo 600-tisíc obyvateľov, čo tvorí 10,8 % z celkového počtu obyvateľstva s trvalým pobytom. K maďarskej národnosti sa prihlásilo 422,1 tisíca obyvateľov, rómsku národnosť uviedlo 67,2 tisíca obyvateľov, českú 29 tisíc, rusínsku 23,7 tisíca. Podiely ostatných národností sú menšie ako 0,2 %.

Na získanie komplexného obrazu národnostného zloženia obyvateľstva Slovenska mali obyvatelia prvýkrát v histórii možnosť uviesť príslušnosť k ďalšej národnosti prostredníctvom otázky „Hlásite sa aj k ďalšej národnosti?“. Celkovo sa na úrovni celej republiky k ďalšej národnosti prihlásilo 306,2 tisíca obyvateľov, tzn. 5,6 % obyvateľstva s trvalým pobytom. Ako ďalšiu národnosť uviedlo slovenskú národnosť 55,5 tisíca obyvateľov, rusínsku 39,8 tisíca obyvateľov, maďarskú 34,1 tisíca obyvateľov, rómsku 89-tisíc obyvateľov, českú 16,7 tisíca obyvateľov. V prípade rómskej a rusínskej národnosti sú vyššie početnosti v ďalšej národnosti

Autor: Štatistický úrad SR