Preskočiť na hlavný obsah

Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR

19. januára 2023

Analýza indikátorov charakterizujúcich vzdelanostnú úroveň, kariérnu úroveň a medziregionálny únik mozgov, spracovaná na základe výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Obsahuje hodnoty unikátnych indikátorov, ktoré analyzujú vzdelanostnú úroveň a kariérne uplatnenie obyvateľstva v jednotlivých územných celkoch SR vo vzťahu k mobilite, obsahuje tiež vymedzenie prirodzených regiónov SR na báze dochádzky za prácou.

Autor: Štatistický úrad SR