Preskočiť na hlavný obsah

Mediálne aktuality

28. septembra 2023

V okrese Žilina boli cudzinci ako v jedinom na riadiacich pozíciách

Až v 69-tich okresoch bolo u cudzincov najčastejšie zastúpené ako ich najvyššie dosiahnuté vzdelanie stredné vzdelanie bez maturity. Vo zvyšných 10-tich okresoch prevládalo u cudzincov vysokoškolské vzdelanie, konkrétne v okresoch Bratislava I – Bratislava V, Pezinok, Žilina, Banská Bystrica, Košice I a Košice III. V okresoch Prešovského kraja a Košického kraja prevládali u cudzincov najmä pracovne zaradenie „predavači“, v okresoch Bratislava I– V, Pezinok a Senec prevládali „špecialisti administratívnych, podporných a obchodných činností“. V severných okresoch...

viac

27. septembra 2023

Vzdelaní cudzinci robia aj predavačov

V rámci SR cudzinci najčastejšie pracovali ako „špecialisti administratívnych, podporných a obchodných činností“ (1 513 cudzincov, t. j. takmer 9 %), z nich bolo najviac cudzincov s vysokoškolským vzdelaním (74,4 %). Druhá najčastejšia pracovná pozícia cudzincov bola „predavači“, ktorú vykonávalo 1 129 cudzincov (t. j. 6,7 %). Pozícia „predavači“ sa najviac vyskytovala u cudzincov so stredným vzdelaním bez maturity (64,2 %). Predavačov s vysokoškolským vzdelaním podľa SODB 2021 bolo 13,3 % (t. j. 150 cudzincov) najviac z Ukrajiny (29), Česka a Poľska (po 20). Oko...

viac

26. septembra 2023

Vzdelaní cudzinci z Česka, Ukrajiny a Ruska

Výsledky SODB 2021 ukázali, že najpočetnejšiu skupinu medzi cudzincami tvorí stredné vzdelanie bez maturity – 27,5 %. Druhú najčastejšiu úroveň vzdelania predstavovalo vysokoškolské vzdelanie, ktoré tvorilo 21,7 % u cudzincov. Nasledovalo základné vzdelanie s podielom 9 % u cudzincov. Z týchto údajov je zrejmé, že na Slovensko prichádzajú vzdelaní cudzinci (viac ako 1/5 s vysokoškolským vzdelaním, t. j. 12 700 cudzincov), ich podiel je dokonca vyšší ako u Slovákov. Najviac cudzincov s vysokoškolským vzdelaním sú štátni príslušníci z Česka (1 983), Ukraj...

viac

25. septembra 2023

Cudzinci si v SODB 2021 najčastejšie vybrali možnosť „bez náboženského vyznania

Prítomnosť cudzincov môže mať vplyv na náboženskú štruktúru populácie SR. Ich náboženské vyznanie môže ovplyvniť kultúrne a spoločenské aspekty v spoločnosti. Cudzinci si v SODB 2021 najčastejšie vybrali možnosť „bez náboženského vyznania“ (16 094 cudzincov, t. j. 27,5 %), z nich bolo najviac Čechov. Z najpočetnejších cirkví bolo 17,3 % cudzincov s rímskokatolíckym náboženským vyznaním (t. j.10 118, z nich najviac so štátnym občianstvom Poľska (2 295)), 7,1 % s pravoslávnym náboženským vyznaním (t. j. 4 175, z nich najviac so štátnym občianstv...

viac

24. septembra 2023

Cudzinci na území SR sú ženatí / vydaté

Z hľadiska rodinného stavu bol medzi cudzincami najvyšší podiel ženatých / vydatých, ktorí tvorili 36,8 %. V kategórii slobodných cudzinci tvorili 22,1 % zo všetkých cudzincov. Rozvedení tvorili u cudzincov 5,7 % a ovdovení 2,6 %. Viac sa dočítate tu: https://www.scitanie.sk/analyzy

viac

23. septembra 2023

Cudzinci hlavne v produktívnom veku!

Najvyšší podiel cudzincov bol v produktívnom veku (15 – 64 rokov) a predstavoval 84,3 % (49 326) z celkového počtu cudzincov. Vo veku 0 – 14 rokov bolo na území SR 5,4 % cudzincov (3 146), v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) 10,3 % cudzincov (6 024). Viac sa dočítate tu: https://www.scitanie.sk/analyzy

viac

22. septembra 2023

Žijú u nás hlavne Česi, Maďari, Ukrajinci a Poliaci

Rovnako, ako v SODB 2021, tak aj v SODB 2011, boli najčastejšími cudzincami s trvalým pobytom v SR príslušníci Českej republiky, Maďarska, Ukrajiny, Poľska a Rumunska. U všetkých došlo k nárastu absolútnych hodnôt, najviac u Ukrajincov, ktorých počet sa medzicenzálne zvýšil viac ako 3,5 násobne. Druhý najvyšší nárast, zaznamenali občania Českej republiky. Výraznejšie zastúpenie na súčasnom pobyte v porovnaní s trvalým pobytom mali aj štátni príslušníci Srbska (9,1 %). Vo všeobecnosti možno konštatovať, že na súčasnom pobyte sú vyššie podiely s...

viac

21. septembra 2023

Kto sú cudzinci žijúci na našom území

Národná analytická správa odhalila aj život cudzincov na území SR. V našej sérii krátkych článkov sa dozviete viac. V dôsledku voľného pohybu osôb v rámci Európskej únie a neustáleho procesu globalizácie sa výrazne zvýšil počet cudzincov nielen na území Slovenskej republiky, ale aj vo všetkých krajinách v EÚ aj vo svete. Sťahovanie cudzincov na územie SR má rôzne dôvody – hľadajú lepšie životné podmienky, pracovné príležitosti, študijné možnosti alebo utekajú pred konfliktmi a nepriaznivými podmienkami vo svojich domovských krajinách. Ich prítomnosť so ...

viac

20. septembra 2023

Stúpa podiel obyvateľov bez náboženského vyznania!

Rímskokatolíci sú stále najpočetnejšia skupina, no postupne v histórii sčítaní narastá počet aj podiel obyvateľov bez náboženského vyznania. V roku 2021 boli už druhí najpočetnejší.

viac

19. septembra 2023

Sme každým rokom vzdelanejší!

Obyvatelia SR sú každým rokom vzdelanejší. Ako vidíte na priloženom interaktívnom grafe postupne v histórii klesal podiel obyvateľov so základným vzdelaním a zvyšoval sa podiel obyvateľov so stredoškolským vzdelaním s maturitou a vysokoškolským vzdelaním.

viac

Zobrazené záznamy: 21 - 30 z 268

Autor: Štatistický úrad SR