Preskočiť na hlavný obsah

Mediálne aktuality

22. apríla 2023

Najvyšší podiel obnoviteľných zdrojov na vykurovanie využíva Trnavský kraj

Trnavský kraj vo vyššej miere využíva obnoviteľné zdroje energie na vykurovanie bytov. Môžeme ho nazvať ekologicky veľmi zodpovedným krajom. Kraj má s 27,5 % najvyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie (hlavne biomasu) použitých na vykurovanie v rámci SR. Na druhom mieste vo využití obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie bytov je Nitriansky kraj.

viac

22. apríla 2023

Až 21 % (476 621) bytov v SR stále používa ako zdroj energie na vykurovanie neekologické pevné palivo

Podľa SODB 2021 je viac ako 66 % bytov (1 480 472) v Slovenskej republike vykurovaných plynom. Na druhom mieste prevláda ako zdroj energie na vykurovanie bytov v Slovenskej republike pevné palivo. Až 21 % bytov (476 621) v SR stále používa ako zdroj energie na vykurovanie neekologické pevné palivo. V Žilinskom kraji dokonca pevné palivo na vykurovanie bytov dominuje nad ostatnými zdrojmi energie. Takmer 4,5 % bytov (100 136) je vykurovaných elektrinou. Obyvatelia Slovenska vykurujú svoje byty aj kvapalným palivom 0,16 % (3 675) a v malej miere aj solárnou energiou 0,05 % (1 225).

viac

21. apríla 2023

Expertka SODB 2021 Csilla Kiššová mladým štatistikom roka 2022

Predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky Ing. Peter Peťko, MBA udelil ocenenie Mladý štatistik roka 2022 expertke SODB 2021 Csille Kiššovej. Csilla Kiššová sa podieľala na príprave a správe portálu pre e-learning obcí, na diseminácii výsledkov a v súčasnosti realizuje analýzy výsledkov sčítania vo vzťahu k prierezovým štatistikám.

viac

18. apríla 2023

Osvedčené praktiky pri sčítaní obyvateľstva EU v medzinárodnom kontexte

Záver časopisu je venovaný konferencii s názvom „BEST PRACTICES ON EU POPULATION CENSUS IN AN INTERNATIONAL CONTEXT“ (v preklade: Osvedčené praktiky pri sčítaní obyvateľstva EÚ v medzinárodnom kontexte), ktorá sa konala v dňoch 17. – 18. novembra 2022 v Budapešti.

viac

17. apríla 2023

Cezhraničná dochádzka do zamestnania v spojitosti so súčasným a trvalým pobytom podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Jedným z najvýznamnejších priestorových druhov mechanického pohybu obyvateľstva je sledovanie dochádzky do zamestnania. Priestorový nesúlad medzi bydliskom a pracoviskom je možné prekonať pomocou dochádzky za prácou.

viac

16. apríla 2023

Zmeny v štruktúrach obyvateľstva SR podľa výsledkov sčítaní

V roku 2021 bolo sčítanie jedinečné svojím zberom a spracovaním údajov. Po prvýkrát v histórii sa sčítanie realizovalo plne elektronicky bez použitie papierových formulárov.

viac

15. apríla 2023

Priestorová diferenciácia rozmiestnenia obyvateľstva v kontexte súčasného pobytu v SR k 1. 1. 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (SODB 2021) prinieslo množstvo zaujímavých a nenahraditeľných údajov o slovenskej populácii, jej sociálno-ekonomických charakteristikách či podmienkach bývania.

viac

14. apríla 2023

Vyšlo druhé číslo časopisu Slovenská štatistika a demografia

Druhé tohoročné číslo SSaD je venované SODB 2021. Aktuálne predkladané číslo časopisu Slovenská štatistika a demografia je venované analýzam dát získaných Sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Poskytuje čitateľom prvé odborné články, ktorých základom sú už dáta zo sčítania v roku 2021. Časopis je ďalším odborným nástrojom ako sa dozvedieť viac o údajoch zo SODB 2021.

viac

22. marca 2023

Dnes je Svetový deň vody

Svetový deň vody bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Podľa SODB 2021 má Slovenská republika 1 908 422 bytov, ktoré majú vodovod v byte zo spoločného zdroja.

viac

26. februára 2023

K slovenskému materinskému jazyku sa hlásia všetci v Kochanovciach, v Radnovciach len 16 ľudí

Zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 je 19 obcí, kde všetci obyvatelia uviedli slovenský jazyk ako svoj materinský jazyk. Medzi najväčšie takéto obce patria obec Kochanovce v okrese Bardejov, obec Rakša v okrese Turčianske Teplice a obec Štefanovce v okrese Prešov.

viac

Zobrazené záznamy: 21 - 30 z 182

Autor: Štatistický úrad SR