Preskočiť na hlavný obsah

Mediálne aktuality

5. septembra 2023

Najvyšší podiel nekonvenčných obydlí tvoria chatrče!

V SR máme až 14 710 nekonvenčných obydlí! V 13 709 žilo 94 844 obyvateľov, ktorí na tomto type obydlia deklarovali súčasný pobyt. Najvyšší́ podiel nekonvenčných obydlí tvoria chatrče, ktorých je 34,8 %.  

viac

22. augusta 2023

Počet obyvateľov SR postupne rástol

Časové rady sledujú počet obyvateľov už od roku 1869. Postupne počet obyvateľov SR rástol. V roku 1869 malo Slovensko necelých 2,5 milióna obyvateľov, po roku 1921 sme prekročili hranicu 3 milióny, v roku 1961 to boli 4 milióny a po roku 1980 žije na Slovensku viac ako 5 miliónov obyvateľov.

viac

21. augusta 2023

Zaujímavý vývoj cenzových domácností podľa typu v SR v časových radoch

Časové rady pri typoch cenzových domácností sledujú vývoj v období rokov 1970 až 2021. Najvýraznejšie rozdiely vidíme v grafe pri úplných rodinných domácnostiach. Tieto tvorili v roku 1970 až 78,5 % všetkých cenzových domácností. Postupne ich podiel začal klesať.

viac

20. augusta 2023

V obci Rakúsy (okres Kežmarok) si takmer 71 % obyvateľov udáva rómsku národnosť!

Z 3 177 obyvateľov obce Rakúsy – okres Kežmarok, si rómsku národnosť udalo 2 248 ľudí. V obci Podhorany s 2 705 obyvateľmi v rovnakom okrese, sa k rómskej národnosti hlási 70,5 obyvateľov. Vo veľkej obci Jarovnice, okres Sabinov, (7 241 obyvateľov) si rómsku národnosť v SODB 2021 udalo 57 % obyvateľov (4 176). Z miest nad 10 tisíc obyvateľov má najvyšší podiel rómskej národnosti mesto Moldava nad Bodvou, kde sa k rómskej národnosti hlási viac ako 15 % obyvateľov.

viac

19. augusta 2023

V obci Ohrady (okres Dunajská Streda) si udáva viac ako 90,7 % obyvateľov maďarskú národnosť.

V obci Ohrady si z 1 359 obyvateľov udáva maďarskú národnosť 1 233, čo predstavuje podiel 90,7 % zo všetkých obyvateľov obce. V ďalšej obci nad 1 000 obyvateľov Malý Horeš – okres Trebišov, sa k maďarskej národnosti hlási viac ako 90,5 % všetkých obyvateľov.

viac

18. augusta 2023

V obci Bezovica (okres Tvrdošín) sa viac ako 99,3 % obyvateľov hlási k slovenskej národnosti!

V obci Bezovica v okrese Tvrdošín si cez 99 % obyvateľov udalo v SODB 2021 slovenskú národnosť. Z 1 367 obyvateľov sa k slovenskej národnosti hlási 1 358. Aj v Oravskom Veselom sa viac ako 99,3 % obyvateľov hlási k slovenskej národnosti. Z 2 996 obyvateľov obce si slovenskú národnosť udalo 2 976 ľudí. Z miest nad 10 tisíc obyvateľov nájdeme najvyšší percentuálny podiel hlásiacich sa k slovenskej národnosti v Dolnom Kubíne. Tu si slovenskú národnosť udalo takmer 94,6 % obyvateľov.

viac

17. augusta 2023

Počet obyvateľov SR podľa národnosti v rokoch 1921 – 2021

V časových radách za „počtom obyvateľov“ nájdete aj ukazovateľ „národnosť“. Podrobnejšie informácie sme publikovali aj v populárnom článku na túto tému z Národnej analytickej správy. Prehľadný videograf ukáže, že výrazne iná národnostná štruktúra bola na území SR v rokoch 1921 a 1930.

viac

16. augusta 2023

Zaujímavosť na úrovni obcí k hustote obyvateľov na 1km2

Podľa SODB 2021 pripadá na území SR na 1km2 v priemere 111 obyvateľov. Tento slovenský priemer v tisícoch prekračujú mestské časti Košíc a Bratislavy. Košice – mestská časť Sídlisko KVP má na 1km2 rekordných 12 445,65 obyvateľov. V Košiciach v MČ Luník IX žije na kilometri štvorcovom takmer 6 600 obyvateľov. V MČ Bratislava-Dúbravka na 1 km2 žije viac ako 4 186 obyvateľov, v MČ Bratislava-Petržalka na 1 kilometri štvorcovom žije viac ako 3 974 ľudí.

viac

15. augusta 2023

Počet obyvateľov SR a hustota na 1 km2

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil na svojej webovej stránke www.scitanie.sk časové rady za obyvateľov, domy, byty aj domácnosti.

viac

7. augusta 2023

Najviac Židov žije v MČ Bratislava-Staré Mesto!

V Bratislave – v mestskej časti Staré Mesto sa sčítalo 245 obyvateľov, ktorí sa hlásia k židovskému náboženskému vyznaniu. Nasleduje MČ Bratislava-Ružinov so 142 obyvateľmi tohto náboženského vyznania a MČ Bratislava-Petržalka s 95 obyvateľmi, ktorí sa hlásia k Židovskej náboženskej obci. Okrem Bratislavy je početnejšia skupina obyvateľov so židovským náboženským vyznaním v MČ Košice-Staré Mesto (78).

viac

Zobrazené záznamy: 21 - 30 z 256

Autor: Štatistický úrad SR