Preskočiť na hlavný obsah

Mediálne aktuality

25. novembra 2022

Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv.

viac

5. novembra 2022

Rómsky jazyk ako materinský podľa SODB 2021

Dnes (5.11.2022) je Medzinárodný deň rómskeho jazyka. V SODB 2021 si rómsky jazyk ako materinský jazyk udalo 1,84 % obyvateľov Slovenskej republiky. Za materinskú reč tak rómčinu považuje 100 526 obyvateľov SR.

viac

22. septembra 2022

21. Slovenská štatistická konferencia – Propagácia výsledkov SODB 2021

V dňoch 13. – 14. septembra 2022 sa v Žiline uskutočnila 21. Slovenská štatistická konferencia, ktorej sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Štatistického úradu SR z oddelenia sčítania obyvateľov, domov a bytov.

viac

21. septembra 2022

21. Slovenská štatistická konferencia – Signs of Life (stopy prítomnosti) obyvateľstva SR podľa SODB 2021

V dňoch 13. – 14. septembra 2022 sa v Žiline uskutočnila 21. Slovenská štatistická konferencia, ktorej sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Štatistického úradu SR z oddelenia sčítania obyvateľov, domov a bytov.

viac

16. septembra 2022

Najvyšší nárast počtu domov pripojených na plyn medzi rokmi 2011 a 2021!

Najvyšší nárast počtu domov pripojených na plyn medzi rokmi 2011 a 2021 zaznamenal Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj.

viac

15. septembra 2022

Domy s pripojením na plyn v krajoch SR

V Nitrianskom kraji bolo pripojených na plynovú prípojku 152 084 domov (80,2 % z celkového počtu domov v kraji. V Trnavskom kraji z celkového počtu 153 719 domov kraja bolo pripojených na plynovú prípojku 125 190 domov (81,4 %). Počet domov pripojených na plynovú prípojku v Prešovskom kraji bolo 112 890, čo je 69,4 %. Podľa údajov z SODB 2021 bolo v Košickom kraji pripojených na plynovú prípojku 107 787 domov (72,6 %). V Bratislavskom kraji bolo podľa výsledkov SODB 2021 pripojených na plyn 96 345 domov z celkového počtu 119 590 (80,6 %). Údaje z SODB 2021 ukázali, že v Trenčianskom kraji je 9...

viac

14. septembra 2022

Byty vykurované plynom a elektrinou v krajoch SR. Elektrina!

Podľa údajov z SODB 2021 v Žilinskom kraji používalo ako prevažujúci zdroj vykurovania bytu elektrinu 7,5 % bytov z celkového počtu bytov v kraji. Nasleduje Trnavský kraj, v ktorom elektrinu používalo na vykurovanie 6,0 % bytov. Veľmi podobne na tom boli Banskobystrický kraj, kde bolo elektrinou vykurovaných 5,9 % bytov a Bratislavský kraj, kde vykurovalo elektrinou 5,1 % bytov. V Nitrianskom kraji bolo elektrinou vykurovaných 3,4 % bytov. Najnižší počet a podiel bytov vykurovaných elektrinou bol v Prešovskom (2,7 %), Trenčianskom (2,6 %) a Košickom kraji (2,6 %). V prípade elektriny rovnako n...

viac

13. septembra 2022

Byty vykurované plynom a elektrinou v krajoch SR. Plyn!

Podľa údajov z SODB 2021 v Bratislavskom kraji používalo ako zdroj vykurovania bytu plyn 86, 9 % bytov zo všetkých bytov v Bratislavskom kraji. Je to najvyšší podiel bytov vykurovaných plynom v medzikrajskom porovnaní. Nasleduje Nitriansky kraj, v ktorom plyn používalo na vykurovanie 78,8 % bytov zo všetkých bytov v Nitrianskom kraji. V Trnavskom kraji bolo plynom vykurovaných 69,8 % bytov zo všetkých bytov v Trnavskom kraji. Veľmi podobne na tom boli Trenčiansky kraj, kde plynom vykurovalo 68,7 % bytov a Prešovský kraj, kde plynom vykurovalo 68,1 % bytov zo všetkých bytov v kraji. V Košickom ...

viac

12. septembra 2022

Domy s pripojením na plyn

Na základe výsledkov SODB 2021 bolo v Slovenskej republike sčítaných 1 234 592 domov, z ktorých malo pripojenie na plynovú prípojku 838 325 domov (67,9 %). V porovnaní s rokom 2011 je to o 182 363 domov viac, t. j. nárast o 27,8 %. 

viac

10. septembra 2022

Košický kraj

V Košickom kraji sme zaznamenali najvyšší nárast v skupine podnikateľov. Táto vzrástla o 0,4 percentuálneho bodu, čo je spomedzi krajov SR najviac. V roku 2011 v kraji podnikalo 33 184 osôb a v roku 2021 to bolo 37 247 osôb. Nárast nastal aj v skupine zamestnancov medzicenzálne o 4,1 percentuálneho bodu. Podiel zamestnancov v kraji v roku 2011 predstavoval 72,8 % a v roku 2021 sa zvýšil na 76,9 %. (214 526 osôb v roku 2011 a 245 783 osôb v roku 2021).

viac

Zobrazené záznamy: 21 - 30 z 138

Autor: Štatistický úrad SR