Preskočiť na hlavný obsah

Priestorová diferenciácia rozmiestnenia obyvateľstva v kontexte súčasného pobytu v Slovenskej republike k 1. 1. 2021

Príspevok sa zaoberá porovnaním vybratých charakteristík obyvateľstva na trvalom a súčasnom pobyte podľa údajov zo SODB 2021. Detailnejšie sa zameriava jednak na metodiku zberu údajov o súčasnom pobyte ale najmä na interpretáciu výsledkov a priestorovú diferenciáciu trvalého a súčasného pobytu na rôznych úrovniach – od celoštátnej úrovne až po obce. Ďalšie kapitoly obsahujú popis vybraných socio-ekonomických charakteristík obyvateľov so súčasným pobytom v zahraničí ako aj vplyv rozdielnosti skúmaných pobytov na zmenu indexu starnutia na jednotlivých územných úrovniach.

Článok na stiahnutie (pdf 2,97MB)

Autor: Štatistický úrad SR