Preskočiť na hlavný obsah

Byty podľa vybraných charakteristík v porovnaní rokov 2011 a 2021

Podľa výsledkov sčítania 2011 a 2021 bolo najviac bytov v Slovenskej republike v rodinných domoc. Pri sčítaní v roku 2011 bolo v rodinných domoch viac ako 1 milión bytov, takmer 51 % z celkového počtu bytov v SR. Medzi sčítaniami 2011 a 2021 sa počet bytov v rodinných domoch zvýšil skoro o 90-tisíc na takmer 1,1 milióna. Počet bytov v bytových domoch sa medzi sčítaniami v roku 2011 a 2021 zvýšil o viac ako 94-tisíc, z 931 605 v roku 2011 na 1 025 735 v roku 2021. Z celkového počtu takmer 1,95 milióna bytov bolo trvalo obývaných viac ako 1,7 milióna.

Trvalo obývané byty podľa typu kúrenia bytu

 • Najpoužívanejším typom kúrenia pri trvalo obývaných bytoch v SR bolo v roku 2011 ústredné kúrenie diaľkové (37% bytov) a, v roku 2021 bolo najpoužívanejším typom kúrenia v trvalo obývaných bytoch SR ústredné kúrenie lokálne, ktorým vykurovalo v roku 2021 takmer 787-tisíc trvalo obývaných bytov. Z celkového počtu trvalo obývaných bytov v SR išlo o podiel viac ako 45 %.
 • Medzi sčítaniami 2011 a 2021 sa znížil počet trvalo obývaných bytov využívajúcich na kúrenie samostatné vykurovacie teleso. V roku 2011 využívalo na kúrenie samostatné vykurovacie teleso takmer 229-tisíc trvalo obývaných bytov a v roku 2021 viac ako 193-tisíc, pokles o viac ako 15 %.

Trvalo obývané byty podľa zdroja energie používaného na vykurovanie bytu

 • Podľa výsledkov sčítania v roku 2011 a 2021 bol v trvalo obývaných bytoch SR najpoužívanejším zdrojom energie na vykurovanie plyn, ktorým v roku 2011 vykurovalo takmer 62 % trvalo obývaných bytov. Do sčítania v roku 2021 sa počet trvalo obývaných bytov, ktoré vykurovali plynom, zvýšil na viac ako 70 %.
 • Tuhým palivom paradoxne medzicenzálne vykuruje viac bytov. Druhým najpoužívanejším zdrojom energie na vykurovanie v trvalo obývaných bytoch bolo v roku 2011 aj 2021 pevné palivo. V roku 2011 vykurovalo pomocou pevného paliva takmer 280-tisíc trvalo obývaných bytov, jedná sa o podiel viac ako 16 %. V roku 2021 vykurovalo pomocou pevného paliva skoro 340-tisíc trvalo obývaných bytov, čo predstavovalo podiel takmer 20 % z celkového počtu trvalo obývaných bytov v SR.
 • Elektrinu využívalo na vykurovanie pri sčítaní v roku 2011 viac ako 56-tisíc trvalo obývaných bytov, ktorých počet sa do roku 2021 zvýšil na viac ako 65-tisíc, jedná sa o nárast o viac ako 15 %.

Trvalo obývané byty v SR podľa zásobovania vodou v byte

 • Najvyšší podiel trvalo obývaných bytov využíval pri sčítaní v roku 2011 a sčítaní v roku 2021 vodovod v byte zo spoločného zdroja. Počet trvalo obývaných bytov s vodovodom v byte zo spoločného zdroja vzrástol medzi sčítaniami 2011 a 2021 o viac ako 187-tisíc. Pri sčítaní v roku 2011 malo vodovod v byte zo spoločného zdroja takmer 1,35 milióna trvalo obývaných bytov a v roku 2021 ich bolo viac ako 1,535 milióna. V roku 2011 tvorili trvalo obývané byty s vodovodom v byte zo spoločného zdroja podiel takmer 80 % a v roku 2021 viac ako 88 % z celkového počtu trvalo obývaných bytov v SR.
 • Medzi sčítaniami 2011 a 2021 bol zaznamenaný pokles počtu trvalo obývaných bytov s vodovodom v byte z vlastného zdroja o viac ako 16-tisíc. Takýchto bytov bolo v roku 2011 v Slovenskej republike takmer 190-tisíc a v roku 2021 viac ako 173-tisíc.
 • Počet trvalo obývaných bytov bez vodovodu sa za posledných 10 rokov znížil takmer o 13-tisíc. Pri sčítaní 2011 bolo bez vodovodu viac ako 24-tisíc trvalo obývaných bytov a pri sčítaní 2021 sa ich počet znížil na viac ako 11-tisíc, pokles o viac ako 53 %.

Trvalo obývané byty v SR podľa dostupnosti kúpeľne a sprchovacieho kúta v byte

 • Kúpeľňu alebo sprchovací kút v byte malo podľa výsledkov sčítania 2011 viac ako 90 % trvalo obývaných bytov v SR. Pri sčítaní v roku 2021 sa podiel trvalo obývaných bytov s kúpeľňou alebo sprchovacím kútom v byte zvýšil na takmer 98 %.
 • Medzi poslednými dvomi cenzami v roku 2011 a 2021 sa počet trvalo obývaných bytov bez vane alebo sprchovacieho kúta znížil takmer o 19-tisíc, zo 44 681 v roku 2011 na 25 892 v roku 2021, ide o pokles o viac ako 42 %.

Trvalo obývané byty podľa dostupnosti splachovacieho záchoda v byte

 • Počet trvalo obývaných bytov s dostupnosťou splachovacieho záchoda sa medzi sčítaniami v roku 2011 a 2021 zvýšil o viac ako 184-tisíc. V roku 2011 malo splachovací záchod v byte takmer 1,5 milióna trvalo obývaných bytov, viac ako 88 % z celkového počtu trvalo obývaných bytov v SR. Pri sčítaní v roku 2021 sa počet trvalo obývaných bytov so splachovacím záchodom v byte zvýšil na viac ako 1,68 milióna, takmer 97 % z celkového počtu trvalo obývaných bytov v SR.
 • Počet trvalo obývaných bytov so splachovacím záchodom mimo bytu klesol takmer o 17-tisíc, z 36 445 v roku 2011 na 19784 v roku 2021. Okrem trvalo obývaných bytov so splachovacím záchodom mimo bytu klesol za posledných 10 rokov aj počet trvalo obývaných bytov bez splachovacieho záchodu. Ich počet sa za posledných 10 rokov znížil o viac ako 30-tisíc, z 53 562 v roku 2011 na 23 235 v roku 2021.

Viac informácii poskytuje NÁRODNÁ ANALYTICKÁ SPRÁVA, ktorú si v plnom znení môžete stiahnuť na webovej stránke Štatistického úradu SR a na stránke https://www.scitanie.sk/publikacia-zostavena-na-zaklade-vysledkov-sodb2021

Autor: Štatistický úrad SR