Preskočiť na hlavný obsah

Domy podľa vybraných charakteristík v porovnaní rokov 2011 a 2021

Podľa výsledkov SODB 2011 a SODB 2021 sa počet rodinných domov medzi poslednými dvomi cenzami zvýšil takmer o 112-tisíc (11,5 %), z 969 360 v roku 2011 na 1 081 293 v roku 2021. Pri bytových domoch bol medzi sčítaniami 2011 až 2021 zaznamenaný nárast počtu aj podielu bytových domov z celkového počtu domov v SR. Počet bytových domov sa na základe výsledkov sčítania 2011 a sčítania 2021 zvýšil o viac ako 12-tisíc, zo 64 846 v roku 2011 na 77 113 v roku 2021, ide o nárast takmer o 19 %.

Trvalo obývané domy podľa typu vodovodnej prípojky

  • Medzi sčítaniami 2011 a 2021 klesol počet trvalo obývaných domov bez vodovodnej prípojky o viac ako 30 %, z 15 428 v roku 2011 na 10 769 v roku 2021.
  • Najpoužívanejším typom vodovodnej prípojky v trvalo obývaných domoch v SR bola pri sčítaní 2011 aj 2021 vodovodná prípojka v dome – z verejnej siete. Tento typ vodovodnej prípojky využívalo podľa sčítania v roku 2011 viac ako 72 % trvalo obývaných domov v SR. Podľa výsledkov sčítania v roku 2021 malo vodovodnú prípojku v dome – z verejnej siete viac ako 71 % trvalo obývaných domov.
  • Druhým najpoužívanejším typom vodovodnej prípojky v trvalo obývaných domoch v SR bola podľa výsledkov SODB 2011 a SODB 2021 vodovodná prípojka v dome – vlastná. Tento typ vodovodnej prípojky využíval v roku 2011 každý piaty trvalo obývaný dom, viac ako 177-tisíc z takmer 890-tisíc. Do sčítania v roku 2021 však podiel trvalo obývaných domov s vodovodnou prípojkou v dome – vlastnou klesol na 15 %.

Trvalo obývané domy podľa typu kanalizačného systému

  • Z hľadiska typu kanalizačného systému domu využíval v roku 2011 najvyšší počet trvalo obývaných domov na odvádzanie odpadových vôd septik alebo žumpu a v roku 2021 prípojku na kanalizačnú sieť.
  • Podľa sčítania 2011 využívalo septik alebo žumpu viac ako polovica trvalo obývaných domov, 450-tisíc z 889 883 a prípojku na kanalizačnú sieť takmer 40 % trvalo obývaných domov, 349-tisíc z 889 883.
  • Pri sčítaní 2021 bola najpoužívanejším typom kanalizačného systému v trvalo obývaných domoch SR prípojka na kanalizačnú sieť. Z celkového počtu 949 163 trvalo obývaných domov malo prípojku na kanalizačnú sieť skoro 512-tisíc (takmer 54 %). Počet trvalo obývaných domov, ktoré využívali pri sčítaní 2021 septik alebo žumpu klesol oproti sčítaniu 2011 o viac ako 63-tisíc, zo 450 637 v roku 2011 na 387 324 v roku 2021, pokles o viac ako 14 %. Zo všetkých trvalo obývaných domov využívalo v roku 2021 septik alebo žumpu menej ako 41 %.

Trvalo obývané domy podľa typu plynovej prípojky

  • Počet trvalo obývaných domov v Slovenskej republike s plynovou prípojkou vzrástol medzi sčítaniami 2011 a 2021 o viac ako 66-tisíc, zo 645 942 v roku 2011 na 712 424 v roku 2021.
  • Pri sčítaní v roku 2011 malo plynovú prípojku v dome takmer 73 % trvalo obývaných domov, 646-tisíc z celkového počtu 889 883 trvalo obývaných domov v SR. Podľa výsledkov sčítania 2021 malo plynovú prípojku v dome viac ako tri štvrtiny trvalo obývaných domov, 712-tisíc z 949 163.

Viac informácii poskytuje NÁRODNÁ ANALYTICKÁ SPRÁVA, ktorú si v plnom znení môžete stiahnuť na webovej stránke Štatistického úradu SR a na stránke https://www.scitanie.sk/publikacia-zostavena-na-zaklade-vysledkov-sodb2021

Autor: Štatistický úrad SR