Preskočiť na hlavný obsah

Vývoj počtu domov a bytov na území Slovenskej republiky do roku 2021

Počet domov sa na území Slovenskej republiky za posledných 30 rokov zvýšil takmer o 250-tisíc. Najvyšší nárast počtu domov v SR bol zaznamenaný medzi sčítaniami v roku 2011 a 2021, kedy sa ich počet zvýšil skoro o 164-tisíc (viac ako 15 %), z 1 070 790 v roku 2011 na 1 234 592 v roku 2021. Rovnako ako pri domoch, tak aj pri bytoch bol najvyšší nárast zaznamenaný medzi sčítaniami v roku 2011 a 2021, kedy sa ich počet zvýšil takmer o 241-tisíc (viac ako 12 %), z 1 994 897 v roku 2011 na 2 235 586 v roku 2021. Na Slovensku máme domy a byty, ktoré sú trvalo obývané a aj také, ktoré sú trvalo neobývané.

Trvalo obývané domy a byty na Slovensku!

Historicky, medzi sčítaniami 1950 až 2021, vzrástol počet trvalo obývaných domov na území Slovenskej republiky takmer o 308-tisíc. Pri sčítaní v roku 1950 bolo na území Slovenskej republiky 641 283 trvalo obývaných domov, ktorých počet sa do sčítania v roku 2021 zvýšil o viac ako 48 %. V roku 2021 sme mali 949 163 trvalo obývaných domov.

Počet trvalo obývaných bytov na území Slovenskej republiky vzrástol medzi sčítaniami 1950 až 2021 o viac ako 111 %. V roku 1950 bolo v Slovenskej republike 823 158 trvalo obývaných bytov, ktorých počet sa do roku 2021 zvýšil na 1 736 505.

Trvalo obývané domy v okresoch SR

Najvyšší relatívny nárast počtu trvalo obývaných domov bol za posledných 10 rokov zaznamenaný v okresoch Senec, Bratislava V a Pezinok. Počet trvalo obývaných domov v okrese Senec sa zvýšil z takmer 16-tisíc v roku 2011 na viac ako 25-tisíc v roku 2021, čo predstavuje nárast o viac ako 57 %. V okrese Bratislava V sme zaznamenali nárast o 32 % a v okrese Pezinok nárast o 23 % trvalo obývaných domov.

Celkovo bol medzi sčítaniami v roku 2011 a 2021 zaznamenaný nárast počtu trvalo obývaných domov v 63 okresoch SR a pokles v 16 okresoch SR.

Trvalo obývané byty v okresoch SR

Najviac trvalo obývaných bytov pribudlo medzi sčítaniami 2011 a 2021 taktiež v okresoch Bratislavského kraja, menovite v okrese Senec, Pezinok a Malacky.

V okrese Senec sa počet trvalo obývaných bytov zvýšil takmer o 49 %, z viac ako 21,6 tisíc v roku 2011 na viac ako 32-tisíc v roku 2021. V okrese Pezinok sa počet trvalo obývaných bytov zvýšil takmer o 18 % a v okrese Malacky sa počet trvalo obývaných bytov zvýšil o viac ako 15 %.

Celkovo bol medzi sčítaniami 2011 a 2021 zaznamenaný nárast počtu trvalo obývaných bytov v 34 okresoch SR a pokles v 35 okresoch SR.

Trvalo neobývané domy a byty na Slovensku

Celkovo je v SR 285 429 neobývaných domov (trvalý pobyt) a neobývaných bytov (trvalý pobyt) je takmer pol milióna – 499 081. Najviac neobývaných domov je v Banskobystrickom kraji a najviac neobývaných bytov v Bratislavskom kraji.

Trvalo obývané a trvalo neobývané domy a byty v krajoch SR

Banskobystrický kraj a Bratislavský kraj

V Banskobystrickom kraji je najviac neobývaných domov v SR až 42 933. Najviac neobývaných domov v kraji je v okrese Rimavská Sobota – 4 855. Banskobystrický kraj má aj druhý najvyšší počet neobývaných bytov. Tých je v kraji 65 774. Najviac ich je v okrese Banská Bystrica – 11 097.

V Bratislavskom kraji je najmenej neobývaných domov, len 30 183. Z tohoto počtu sa nachádza až 9 432 v okrese Senec. Za to má Bratislavský kraj prvenstvo v neobývaných bytoch. Tých sa v BA kraji nachádza až 95 634 a viac ako 19 a pól tisíca ich je v okrese Bratislava II.

Nitriansky kraj a Trenčiansky kraj

V Nitrianskom kraji je neobývaných 40 448 domov. Najviac v okrese Nové Zámky – 8 671. Nachádzajú sa tu aj neobývané byty. Tých je 61 134, z toho 14 614 v okrese Nitra.

V Trenčianskom kraje je neobývaných 32 977 domov, najviac v okrese Prievidza – 5 956. Čo sa bytov týka, v TN kraji je ich neobývaných 52 343 a opäť najviac v okrese Prievidza – 10 107.

Trnavský kraj a Žilinský kraj

V Trnavskom kraji nájdeme 31 121 neobývaných domov. Viac ako 8 000 ich je v okrese Dunajská Streda. Neobývaných bytov je 52 219 v kraji. Najviac opäť v okrese Dunajská Streda – 12 989.

V Žilinskom kraji sa nachádza 39 394 neobývaných domov, najviac k okrese Žilina až 7232. Nájdeme tu aj viac ako 61 a pól tisíca neobývaných bytov. Opäť najviac prázdnych bytov je v okrese Žilina – 13 888.

Košický kraj a Prešovský kraj

Počet neobývaných domov v Košickom kraji je 32 776. Najviac neobývaných domov v Košickom kraji je v okrese Košice – okolie s počtom 8 065. Počet neobývaných bytov v Košickom kraji je 54 685. Najviac neobývaných bytov v Košickom kraji je v okrese Košice – okolie s počtom 8 960.

V Prešovskom kraji je 35 597 neobývaných domov. Najviac neobývaných domov v Prešovskom kraji je v okrese Prešov s počtom 5 893. V Prešovskom kraji je 55 791 neobývaných bytov. Najviac neobývaných bytov v Prešovskom kraji je v okrese Prešov s počtom 10 090.

Viac informácii poskytuje NÁRODNÁ ANALYTICKÁ SPRÁVA, ktorú si v plnom znení môžete stiahnuť na webovej stránke Štatistického úradu SR a na stránke https://www.scitanie.sk/publikacia-zostavena-na-zaklade-vysledkov-sodb2021

Autor: Štatistický úrad SR