Preskočiť na hlavný obsah

Populárne články a blogy

24. mája 2022

Kde máme najvzdelanejších obyvateľov v SR?

SODB 2021 prinieslo mnohé zásadné informácie o stave našej spoločnosti. Dnes vám prinášame zaujímavé informácie o tom, kde sa koncentruje najviac vysokoškolsky vzdelaných ľudí v SR.

viac

16. mája 2022

Kvalita bývania v Košickom kraji

Z pohľadu kvality bývania v jednotlivých okresoch Košického kraja môžeme povedať, že najvyššiu kvalitu bývania vykazujú okresy mesta Košice (Košice I – Košice IV) a najnižšiu okres Gelnica. V okresoch Košice II a Košice III sa nachádza najvyšší podiel bytov so splachovacím záchodom, najvyšší podiel domov s vaňou alebo so sprchovacím kútom v byte, najvyšší podiel bytov s ústredným kúrením diaľkovým zo všetkých okresov Slovenskej republiky. V okrese Košice III sa taktiež nachádza najvyšší podiel bytov so spriahnutou oceľobetónovou konštrukciou zo všetkých okresov SR, druhý najvyšší podiel bytov, ktoré majú zásobovanie vodou v byte zo spoločného zdroja v rámci všetkých okresov SR a najvyšší podiel bytov vykurovaných pevným palivom zo všetkých okresov SR. Taktiež všetky okresy mesta Košice (Košice I – Košice IV) patria k top 5 okresom s najvyšším podielom domov pripojených na kanalizačnú sieť. Na druhej strane najnižšiu kvalitu bývania vidíme v okrese Gelnica, kde sa nachádza najvyšší podiel domov bez vodovodnej prípojky, najvyšší podiel domov bez kanalizácie, najvyšší podiel domov bez plynovej prípojky, najvyšší podiel bytov bez vodovodu, najvyšší podiel bytov bez vane alebo sprchovacieho kúta v byte a najvyšší podiel bytov so samostatným vykurovacím telesom. Okrem okresu Gelnica však treba spomenúť aj okres Sobrance, kde sa nachádza najvyšší podiel bytov bez kúrenia.

viac

29. apríla 2022

Žilinský kraj a jeho kvalita bývania

Najviac zastúpeným typom domu v Žilinskom kraji boli rodinné domy s podielom 89,75 % (149 774). Bytové domy tvoria 4,93 % (8 222) zo všetkých domov kraja. Je to najnižší podiel spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Viac ako 90-percentný podiel majú rodinné domy v piatich okresoch Žilinského kraja: Námestovo (93,62 %), Čadca (93,44 %), Bytča (93,29 %), Tvrdošín (93,20 %) a Ružomberok (90,71 %). Podiel bytových domov je najvyšší v okresoch s najväčšími mestskými aglomeráciami: Martin (10,12 %; 1 799), Žilina (6,31 %; 2 184) a Liptovský Mikuláš (6,13 %; 1 185).

viac

21. apríla 2022

SODB 2021 odhalilo kvalitu bývania aj v Banskobystrickom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. Prinášame ďalšiu časť seriálu, ktorá sa venuje kvalite bývania v Banskobystrickom kraji. Oproti roku 2011 vzrástol počet bytov v kraji o 5 % (13 094), čo je najmenší nárast v porovnaní s ostatnými krajmi. Každý tridsiaty byt (3,33 %) je bez akéhokoľvek vodovodu. Vybavenosť bytov splachovacím záchodom (89,94 %) a vaňou alebo sprchovacím kútom priamo v byte (91,74 %) je najnižšia v rámci krajov Slovenska. Na ústredné kúrenie je napojených 70,2 % (190 655) bytov, čo tvorí najnižší podiel spomedzi krajov. Viac ako jedna pätina bytov (21,04 %; 57 128) má kúrenie zabezpečené samostatným vykurovacím telesom. Takýto vysoký podiel nedosahuje žiaden iný kraj na Slovensku.

viac

11. apríla 2022

Trenčiansky kraj a jeho jedinečnosti v oblasti domov a bytov

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci zverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky.

viac

30. marca 2022

Všetko o kvalite bývania v Nitrianskom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci zverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky. Dnes sa budeme venovať Nitrianskemu kraju.

viac

29. marca 2022

Všetko o kvalite bývania v Trnavskom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci zverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky. Dnes sa budeme venovať Trnavskému kraju.

viac

24. marca 2022

Kvalita bývania v Bratislavskom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci zverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky. Dnes sa budeme venovať Bratislavskému kraju.

viac

14. februára 2022

Čo z regionálneho hľadiska ukázali výsledky posledného cenzu v ukazovateľoch krajina narodenia, štátna príslušnosť, rodinný stav a vzdelanie

Koncom roku 2021 a začiatkom roku 2022 zverejnil Štatistický úrad SR ďalšie zo základných výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Prinášame vám podrobnejšiu analýzu týchto ukazovateľov v rámci porovnania jednotlivých krajov SR – ide o ukazovatele krajina narodenia, štátna príslušnosť, rodinný stav a vzdelanie.

viac

14. novembra 2021

Ako pandémia COVID-19 ovplyvnila sčítanie obyvateľov, domov a bytov na celom svete

Všetky štáty, ktoré realizovali prípravu na sčítanie, sa stretli s komplikáciami, ktoré museli efektívne a v krátkom čase riešiť. Zákaz stretávania sa, vysoká miera ochorenia členov realizačného tímu či nevyhnutnosť rýchlych legislatívnych zmien boli len časťou rôznych problémov, ktoré museli všetky štáty prekonať, aby úspešne sčítanie zrealizovali. Boli dokonca aj také, ktoré museli posunúť sčítanie na obdobie po roku 2021.

viac

Zobrazené záznamy: 61 - 70

Autor: Štatistický úrad SR