Preskočiť na hlavný obsah
Tlačová správa

15. augusta 2023

Štatistický úrad SR zverejnil „Časové rady“

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil v rámci pokračujúcej diseminácie údajov zo SODB 2021 na svojej webovej stránke www.scitanie.sk časové rady za obyvateľov, domy, byty aj domácnosti.

Čo sú časové rady a akú majú formu

Časové rady predstavujú dáta, ktoré sledujú vývoj daného ukazovateľa v čase. Začiatok časového radu pri jednotlivých ukazovateľoch je rôzny, v závislosti od dostupnosti údajov a aspektu ich porovnateľnosti.

Časové rady údajov za obyvateľov, domy, byty a domácnosti sú prezentované formou dashboardov, ktoré sú tvorené grafmi a dvojdimenzionálnymi tabuľkami, v ktorých jednou dimenziou je vždy územie SR a druhou zisťovaná obsahová premenná. Všetky údaje je možné stiahnuť v troch formátoch (XLSX, CSV, JSON).

Ukazovatele v časových radoch

Za obyvateľov je dostupných 13 ukazovateľov, sedem z nich so začiatkom časového radu už v druhej polovici 19. storočia (počet obyvateľov, hustota obyvateľstva, počet obyvateľov podľa pohlavia, ekonomických vekových skupín, 5-ročných vekových skupín, náboženského vyznania, materinského jazyka).

Ukazovatele za domy (6) a byty (6) prinášajú časové rady údajov o trvalo obývaných domoch a bytoch, ako aj ukazovatele o napojení domov na inžinierske siete a o vybavenosti bytov.

Pri domácnostiach sú k dispozícii ukazovatele (3) o počte bytových domácností a počte a typoch cenzových domácností.

Časové rady nájdete na stránke www.scitanie.sk:

Obyvatelia
Domy
Byty
Domácnosti

Autor: Štatistický úrad SR