Preskočiť na hlavný obsah

Zber údajov bol ukončený

Ďakujeme 5 miliónom 220-tisíc obyvateľom, ktorí sa sčítali
a spravili klik pre lepšiu budúcnosť Slovenska.

Zber údajov pre všetky etapy prvého integrovaného a plne elektronického sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bol ukončený.
Sčítanie domov a bytov sa realizovalo do 12. februára 2021.
Sčítanie obyvateľov sa ukončilo 13. júna 2021. 

Aktuálne prebieha spracovanie údajov.

Ako prebiehalo sčítanie

Ako chránime
Vaše osobné údaje?

Pri projekte Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 je prioritou ochrana vašich osobných údajov. Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR správcami administratívnych zdrojov údajov, samosprávami a obyvateľmi sú spracované výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt, zabezpečujúci optimálny režim ochrany všetkých údajov.

Ochrana údajov

Čo nám sčítanie
môže priniesť?

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno- ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov.

Prínos sčítania

V čom je SODB 2021 iné?

Najvýznamnejšie štatistické zisťovanie nielen u nás, ale i vo svete

Náročná koncepčná príprava a realizácia SODB 2021 začala na Štatistickom úrade SR v decembri 2014.

Najnáročnejšie štatistické zisťovanie s viac ako 100-ročnou tradíciou sa koná každých 10 rokov.

O sčítaní sa dozvieš viac

Aktuality

Na čom pracujeme

Ukončenie zberu údajov pre SODB 2021

jún 2021

Zber údajov pre všetky etapy prvého integrovaného a plne elektronického sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bol ukončený. Aktuálne prebieha spracovanie údajov.

Realizácia asistovaného sčítania obyvateľov

3. máj 2021 - 13. jún 2021

Štatistický úrad SR spustil asistované sčítanie obyvateľov, ktoré prebieha od 3. mája do 13. júna 2021

Realizácia sčítania obyvateľov

15. február 2021 – 31. marec 2021

Štatistický úrad SR spustil elektronické sčítanie obyvateľov, ktoré prebieha od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Viac o našich aktivitách