Preskočiť na hlavný obsah

Mediálne aktuality

19. augusta 2022

Banskobystrický kraj a zamestnania

V Banskobystrickom kraji v roku 2011 svoj pracovný život najviac obyvateľov spojilo so službami a obchodom. Nasledovali technici a odborní pracovníci a kvalifikovaní robotníci a remeselníci. V roku 2021 kvalifikovaní robotníci a remeselníci z TOP 3 zamestnaní úplne vypadli. Banskobystričania sú ako ostatná časť SR hlavne špecialisti, nasledujú pracovníci v službách a obchode a technici a odborní pracovníci.

viac

18. augusta 2022

Žilinský kraj a zamestnania

V Žilinskom kraji pracovalo najviac obyvateľov v roku 2011 v týchto troch oblastiach. Ako kvalifikovaní robotníci a remeselníci, pracovníci v službách a obchode a technici a odborní pracovníci. V roku 2021 sa situácia diametrálne zmenila a robotníkov a remeselníkov nahradili špecialisti. Ďalšie dve veľké skupiny dnes v kraji tvoria pracovníci v službách a obchode a technici a odborní pracovníci.

viac

17. augusta 2022

Trenčiansky kraj a zamestnania

V Trenčianskom kraji v roku 2011 vládlo remeslo a kvalifikované robotnícke profesie. Na prvom mieste boli operátori a montéri strojov a zariadení, veľkú skupinu tvorili kvalifikovaní robotníci a remeselníci a pracovníci v službách a obchode. V roku 2021 aj tomuto kraju vládnu špecialisti. Nasledujú operátori a montéri strojov a zariadení a významná skupina obyvateľov kraja pracuje ako technici a odborní pracovníci.

viac

16. augusta 2022

Nitriansky kraj a zamestnania

Kraju v roku 2011 dominovali operátori a montéri strojov a zariadení, nasledovali pracovníci v službách a obchode a trojicu uzatvárali kvalifikovaní robotníci a remeselníci. V roku 2021 si aj tu môžeme všimnúť súvislosť medzi najčastejšie dosiahnutým vzdelaním a zamestnaním, ktorému sa obyvatelia kraja venujú. Najviac obyvateľov v roku 2021 pracovalo ako špecialisti. Nasledujú operátori a montéri strojov a zariadení a pracovníci v službách a obchode.

viac

15. augusta 2022

Trnavský kraj a zamestnania

V Trnavskom kraji v roku 2011 na prvom mieste stáli pracovníci v službách a obchode, nasledovali kvalifikovaní robotníci a remeselníci a TOP 3 v roku 2011 uzatvárajú operátori a montéri strojov a zariadení. V roku 2021 na čele rebríčka stoja špecialisti, nasledujú pracovníci v službách a obchode a TOP 3 2021 v Trnavskom kraji uzatvárajú technici a odborní pracovníci.

viac

14. augusta 2022

Bratislavský kraj a zamestnania

V Bratislavskom kraji v roku 2011 tvorili vrchol rebríčka zamestnaní technici a odborní pracovníci, nasledovali špecialisti a trojicu uzatvárajú administratívni pracovníci. V roku 2021 sa v kraji ( tak ako na celom Slovensku ) na prvé miesto dostali špecialisti, nasledujú odborní pracovníci a administratívni pracovníci rovnako ako v roku 2011. Bratislavský kraj je administratívnymi pracovníkmi špecifický. Tento vývoj je pochopiteľný hlavne v súvislosti s koncentráciou ústredných orgánov štátnej správy v hlavnom meste a kopíruje aj prudko vzrastajúce vysokoškolské vzdelanie v kraji počas desiat...

viac

13. augusta 2022

Remeselníkov a robotníkov ubudlo

Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021 sľubovalo ukázať ako sa zmenila naša spoločnosť za desať rokov. Desať rokov je pre spoločnosť dlhá doba a skutočne sme zmenili mnohé svoje zvyklosti.

viac

10. augusta 2022

Aj čísla vedia pobaviť

Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021 bolo prelomové svojou formou a prináša aj úplne inovatívnu formu šírenia výsledkov vo forme intuitívneho webu www.scitanie.sk, kde sa dajú informácie vyhľadávať do úrovni obcí o rôznych javoch a skutočnostiach našej spoločnosti.

viac

9. augusta 2022

Okresný pohľad na Slovanov v SR podľa ďalšej národnosti

Dnes sa so seriálom lúčime ako posledný k téme prinášame okresný pohľad na Slovanov v SR podľa ďalšej národnosti. Spomedzi slovanských národov túto možnosť najviac využívali obyvatelia, ktorí sa prihlásili k ďalšej národnosti rusínskej. Je zaujímavé, že vo väčšine okresov je podľa ďalšej národnosti viac Rusínov, ako tých čo uviedli svoju národnosť rusínsku. Okresy s najvyšším počtom obyvateľov so slovanskou národnosťou v úhrne (okrem slovenskej) kopírujú podľa ďalšej národnosti okresy s najvyšším podielom obyvateľov, ktorí uviedli ako ďalšiu národnosť rusínsku. Sú to okresy Snina (5,3 tisíca),...

viac

9. augusta 2022

Na Slovensku pracuje podľa sčítania 39,86 percenta obyvateľov, vo Veľkokrtíšskom okrese je to 34,88 percenta

Veľký Krtíš 8. augusta (TASR) – V okrese Veľký Krtíš je podľa súčasnej ekonomickej aktivity viac nezamestnaných, ako je celoslovenský priemer. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR na základe výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Autor: TASR Viac si prečítajte na linku: V okrese Veľký Krtíš je viac nezamestnaných, ako je slovenský priemer (teraz.sk)

viac

Zobrazené záznamy: 161 - 170 z 256

Autor: Štatistický úrad SR