Preskočiť na hlavný obsah

Tlačové správy

8. marca 2022

Máme viac žien ako mužov

Na Slovensku žije podľa posledného SODB 2021 2 783 894 žien. Oproti roku 2011 ich počet vzrástol o 14 630. Oproti roku 2011 vrástol najvýraznejšie počet žien vo veku nad 65 rokov. V roku 2011 sme mali viac ako 426 tisíc žien v tejto vekovej skupine v roku 2021 to už bolo viac ako 550 tisíc. Tento trend potvrdzuje známy fakt, že obyvateľstvo starne a súčasne sa ženy dožívajú vyššieho veku.

viac

15. februára 2022

Dokument „Sčítanie 2021 a jeho miesto v histórii Slovenska“

Dokument vznikol v spolupráci so Štatistickým úradom SR, vybranými samosprávami a odborníkmi a má byť historickým pripomenutím prvého elektronického cenzu v SR pre ďalšie generácie.

viac

9. februára 2022

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil ďalšie údaje za deklaratórne premenné

Po zverejnení základných výsledkov o národnosti, ďalšej národnosti a materinskom jazyku a na základe požiadaviek užívateľov údajov Štatistický úrad Slovenskej republiky prehodnotil postup šírenia údajov zo SODB 2021 a zverejnil dňa 8.2.2022 údaje za deklaratórne premenné v kombinácii. Ďalšie údaje budú šírené v zmysle platnej stratégie šírenia výsledkov zo SODB 2021.

viac

28. januára 2022

Štatistický úrad SR daruje obciam tablety zo sčítania

Predseda ŠÚ SR Alexander Ballek: „Spoločne sa nám podarilo splniť verejný prísľub daný počas realizácie SODB 2021, a síce maximálne efektívne využiť infraštruktúru zo sčítania pre ďalší verejný záujem.“

viac

20. januára 2022

Štatistický úrad zverejňuje ďalšie údaje zo SODB 2021

V decembri 2021 ŠÚ SR prezentoval a na stránke sčítania zverejnil základné výsledky zo sčítania domov a bytov a prvé vybrané základné výsledky o obyvateľoch, údaje boli k dispozícii za SR, kraje a okresy. V januári 2022 ŠÚ SR zverejňuje všetky tieto údaje do úrovne obcí vrátane zverejnenia počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v jednotlivých obciach a zároveň sú k dispozícii základné údaje o veľkostných skupinách obcí, o krajine narodenia, o vekovej štruktúre podľa jednotiek veku, o náboženskom vyznaní, národnosti, ďalšej národnosti a materinskom jazyku.

viac

19. decembra 2021

Štatistický úrad SR prináša prvé výsledky SODB 2021 v roku sčítania

Štatistický úrad SR v súlade s harmonogramom zverejnenia výsledkov prezentuje prvé základné výsledky Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) už v roku sčítania. SODB 2021 bolo prvýkrát v histórii plne elektronické a integrované – spájalo údaje od obyvateľov s administratívnymi zdrojmi.

viac

16. septembra 2021

SODB 2021 ako téma na odbornej dvojkonferencii

V týchto dňoch sa konala 20. slovenská štatistická konferencia a 18. slovenská demografická konferencia. Dvojkonferenciu organizovala Slovenská štatistická a demografická spoločnosť v spolupráci so Štatistickým úradom SR a s Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici.

viac

22. júla 2021

Štatistický úrad SR získal cenu za mimoriadne výsledky v oblasti využitia Geografického informačného systému pri SODB 2021 alebo ako územná príprava ovplyvnila sčítanie v roku 2021

Inovatívnosť sčítania v roku 2021 spočívala v jeho elektronickej forme a využití administratívnych zdrojov dát. Toto sú pojmy, ktoré verejnosť počúvala často.

viac

19. júla 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky získal ocenenie za mimoriadne výsledky v oblasti využitia Geografického informačného systému (GIS) pri SODB 2021

Štatistický úrad SR, ktorý bol vybratý z viac ako 300-tisíc vhodných kandidátov, získal toto ocenenie za inovatívne využitie mapovacích a analytických techník pri realizácii “Územnej prípravy” pre účely Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

viac

Zobrazené záznamy: 21 - 29

Autor: Štatistický úrad SR