Preskočiť na hlavný obsah

Viac o asistovanom sčítaní obyvateľov

Asistované sčítanie obyvateľov v okresoch SR

BA
MA
PK
SC
DS
GA
HC
PN
SE
SI
TT
BN
IL
MY
NM
PE
PB
PD
PU
TN
KN
LV
NR
NZ
SA
TO
ZM
BY
CA
DK
KM
LM
MT
NO
RK
TR
TS
ZA
BB
BS
BR
DT
KA
LC
PT
RA
RS
VK
ZV
ZC
ZH
BJ
HE
KK
LE
ML
PP
PO
SB
SV
SL
SP
SK
VT
GL
KE
KS
MI
RV
SO
SN
TV
Nezačalo asistované sčítanie
Prebieha asistované sčítanie
Prerušené asistované sčítanie
Ukončené asistované sčítanie

Ako sa sčítať?

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období 15. 2. – 31. 3. 2021 .
Asistované sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021 ,počas 6 týždňov.

Ako sa sčítať

Ako chránime
Vaše osobné údaje?

Pri projekte Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 je prioritou ochrana vašich osobných údajov. Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR správcami administratívnych zdrojov údajov, samosprávami a obyvateľmi sú spracované výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt, zabezpečujúci optimálny režim ochrany všetkých údajov.

Ochrana údajov

Čo nám sčítanie
môže priniesť?

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno- ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov.

Prínos sčítania

V čom je SODB 2021 iné?

Najvýznamnejšie štatistické zisťovanie nielen u nás, ale i vo svete

Náročná koncepčná príprava a realizácia SODB 2021 začala na Štatistickom úrade SR v decembri 2014.

Najnáročnejšie štatistické zisťovanie s viac ako 100-ročnou tradíciou sa koná každých 10 rokov.

O sčítaní sa dozvieš viac

Aktuality

Na čom pracujeme

Realizácia asistovaného sčítania obyvateľov

3. máj 2021 - 13. jún 2021

Štatistický úrad SR spustil asistované sčítanie obyvateľov, ktoré prebieha od 3. mája do 13. júna 2021

Realizácia sčítania obyvateľov

15. február 2021 – 31. marec 2021

Štatistický úrad SR spustil elektronické sčítanie obyvateľov, ktoré prebieha od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Realizácia sčítania domov a bytov

jún 2020 – február 2021

Štatistický úrad SR spustil elektronické sčítanie domov a bytov, ktoré prebieha od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Viac o našich aktivitách