Preskočiť na hlavný obsah

Sčítanie obyvateľov

15. 2. 2021 – 31. 3. 2021

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám.

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa. Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú.

Sčítajte sa elektronicky

Do skončenia doby sčítania

Sčítať sa

Ako sa sčítať?

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný  alebo obvyklý pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021.

Ako sa sčítať

Ako chránime
Vaše osobné údaje?

Pri projekte Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 je prioritou ochrana vašich osobných údajov. Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR správcami administratívnych zdrojov údajov, samosprávami a obyvateľmi sú spracované výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt, zabezpečujúci optimálny režim ochrany všetkých údajov.

Ochrana údajov

Čo nám sčítanie
môže priniesť?

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno- ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov.

Prínos sčítania

V čom je SODB 2021 iné?

Najvýznamnejšie štatistické zisťovanie nielen u nás, ale i vo svete

Náročná koncepčná príprava a realizácia SODB 2021 začala na Štatistickom úrade SR v decembri 2014.

Najnáročnejšie štatistické zisťovanie s viac ako 100-ročnou tradíciou sa koná každých 10 rokov.

O sčítaní sa dozvieš viac

Aktuality

Na čom pracujeme

Realizácia sčítania obyvateľov

15. február 2021 – 31. marec 2021

Štatistický úrad SR spustil elektronické sčítanie obyvateľov, ktoré prebieha od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Realizácia sčítania domov a bytov

jún 2020 – február 2021

Štatistický úrad SR spustil elektronické sčítanie domov a bytov, ktoré prebieha od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Školenie elektronického sčítania domov a bytov

máj 2020

Každá poverená osoba a manažér poverenej osoby absolvuje školenie elektronického sčítania domov a bytov formou e-learningu

Viac o našich aktivitách