Preskočiť na hlavný obsah

Populárne články a blogy

21. apríla 2022

SODB 2021 odhalilo kvalitu bývania aj v Banskobystrickom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. Prinášame ďalšiu časť seriálu, ktorá sa venuje kvalite bývania v Banskobystrickom kraji. Oproti roku 2011 vzrástol počet bytov v kraji o 5 % (13 094), čo je najmenší nárast v porovnaní s ostatnými krajmi. Každý tridsiaty byt (3,33 %) je bez akéhokoľvek vodovodu. Vybavenosť bytov splachovacím záchodom (89,94 %) a vaňou alebo sprchovacím kútom priamo v byte (91,74 %) je najnižšia v rámci krajov Slovenska. Na ústredné kúrenie je napojených 70,2 % (190 655) bytov, čo tvorí najnižší podiel spomedzi krajov. Viac ako jedna pätina bytov (21,04 %; 57 128) má kúrenie zabezpečené samostatným vykurovacím telesom. Takýto vysoký podiel nedosahuje žiaden iný kraj na Slovensku.

viac

11. apríla 2022

Trenčiansky kraj a jeho jedinečnosti v oblasti domov a bytov

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci zverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky.

viac

30. marca 2022

Všetko o kvalite bývania v Nitrianskom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci zverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky. Dnes sa budeme venovať Nitrianskemu kraju.

viac

29. marca 2022

Všetko o kvalite bývania v Trnavskom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci zverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky. Dnes sa budeme venovať Trnavskému kraju.

viac

24. marca 2022

Kvalita bývania v Bratislavskom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci zverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky. Dnes sa budeme venovať Bratislavskému kraju.

viac

14. februára 2022

Čo z regionálneho hľadiska ukázali výsledky posledného cenzu v ukazovateľoch krajina narodenia, štátna príslušnosť, rodinný stav a vzdelanie

Koncom roku 2021 a začiatkom roku 2022 zverejnil Štatistický úrad SR ďalšie zo základných výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Prinášame vám podrobnejšiu analýzu týchto ukazovateľov v rámci porovnania jednotlivých krajov SR – ide o ukazovatele krajina narodenia, štátna príslušnosť, rodinný stav a vzdelanie.

viac

14. novembra 2021

Ako pandémia COVID-19 ovplyvnila sčítanie obyvateľov, domov a bytov na celom svete

Všetky štáty, ktoré realizovali prípravu na sčítanie, sa stretli s komplikáciami, ktoré museli efektívne a v krátkom čase riešiť. Zákaz stretávania sa, vysoká miera ochorenia členov realizačného tímu či nevyhnutnosť rýchlych legislatívnych zmien boli len časťou rôznych problémov, ktoré museli všetky štáty prekonať, aby úspešne sčítanie zrealizovali. Boli dokonca aj také, ktoré museli posunúť sčítanie na obdobie po roku 2021.

viac

Zobrazené záznamy: 51 - 57

Autor: Štatistický úrad SR