Preskočiť na hlavný obsah

Mediálne aktuality

15. júna 2022

SERIÁL O NETRADIČNOM NÁBOŽENSKOM VYZNANÍ V KRAJOCH. DNES - Nitriansky kraj

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. V roku 2021 bol číselník registrovaných cirkví rozšírený o ďalšie svetové náboženstvá a to o budhizmus, islam, hinduizmus a tiež o „ad hoc hnutia“, kde sú zaradení napr. jediizmus (Rád rytierov Jedi), pastafarianizmus). Novinkou je aj „Pohanstvo a prírodné duchovno“ (kde sú zaradení napr. Prírodné/rodné duchovno, pohanstvo, novopohanstvo, animizmus a dokonca aj šamanizmus. V Nitrianskom kraji je bez náboženského vyznania takmer 23 % obyvateľov. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjeli...

viac

15. júna 2022

V roku 2011 sme mali vo veku „0“ rokov najviac detí v Prešovskom kraji

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. Ako sme na tom s malými deťmi v krajoch? Kde sme ich mali v rozhodujúcom okamihu sčítania najviac? Najviac detí vo veku „0“ rokov má jednoznačne Prešovský kraj. V rozhodujúcom okamihu sčítania to bolo 9 956. Naopak najmenej detí vo veku do 1 roka je v Trenčianskom kraji, k 1.1.2021 to bolo 5 212 detí. V roku 2011 sme mali vo veku „0“ rokov najviac detí tiež v Prešovskom kraji, presnejšie 8 989. Priečku s najnižším počtom detí vo veku do jedného roka obsadil v sčítaní 2011 Trnavský kraj s počtom týchto detí 4 958. Detí do 3 rokov je najviac opäť ...

viac

15. júna 2022

SERIÁL O NETRADIČNOM NÁBOŽENSKOM VYZNANÍ V KRAJOCH. DNES - Trenčiansky kraj

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. V roku 2021 bol číselník registrovaných cirkví rozšírený o ďalšie svetové náboženstvá a to o budhizmus, islam, hinduizmus a tiež o „ad hoc hnutia“, kde sú zaradení napr. jediizmus (Rád rytierov Jedi), pastafarianizmus). Novinkou je aj „Pohanstvo a prírodné duchovno“ (kde sú zaradení napr. Prírodné/rodné duchovno, pohanstvo, novopohanstvo, animizmus a dokonca aj šamanizmus. V Trenčianskom kraji je bez vyznania viac ako 26 % obyvateľov kraja. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjelická ...

viac

14. júna 2022

Koľko obyvateľov sa prihlásilo k českej národnosti v SODB 2021 a koľko si ju uviedlo ako ďalšiu národnosť?

Na základe výsledkov SODB 2021 sa k českej národnosti prihlásilo takmer 29-tisíc (28 996) obyvateľov, čo predstavuje 0,5 %. Ako ďalšiu národnosť českú si uviedlo takmer 17-tisíc (16 715) obyvateľov, čo predstavuje 5,5 % z obyvateľov, ktorí si uviedli aj ďalšiu národnosť. V roku 2001 sa k českej národnosti hlásilo 44 620 obyvateľov (0,8 %) a v roku 2011 to bolo 30 367 obyvateľov (0,6 %).

viac

13. júna 2022

Koľko obyvateľov sa prihlásilo k moravskej národnosti v SODB 2021 a koľko si ju uviedlo ako ďalšiu národnosť?

Na Slovensku sa k moravskej národnosti hlási marginálny počet obyvateľov. Podľa sčítania 2021 ich bolo 1098 čo tvorí podiel 0,02%. Môžeme teda zjednodušene povedať, že jeden z 5 000 obyvateľov Slovenska sa hlási k moravskej národnosti. Ako ďalšiu národnosť si národnosť moravskú uviedlo 951 obyvateľov. Spolu sa teda s moravskou národnosťou seba identifikuje 2049 obyvateľov.

viac

12. júna 2022

Koľko obyvateľov sa prihlásilo k českej národnosti a uviedlo si ju ako ďalšiu národnosť v krajoch?

Najvyšší počet obyvateľov hlásiacich sa k českej národnosti má trvalý pobyt v Bratislavskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Z nich má najvýraznejšie zastúpenie Bratislavský kraj, v ktorom žije 6,4 tisíca obyvateľov s českou národnosťou. V porovnaní so sčítaním v roku 2011 sa zastúpenie českej národnosti medzi obyvateľmi krajov SR výraznejšie nezmenilo.

viac

11. júna 2022

Ako je to s moravskou národnosťou v krajoch SR?

Obyvatelia moravskej národnosti sa koncentrujú najmä na západe republiky, v krajoch susediacich s Českom. Najvýraznejšie zastúpenie majú v Bratislavskom (0,04%), a Trenčianskom kraji (0,03%).

viac

7. júna 2022

Predstavujeme naše regionálne pracoviská - pracovisko ŠÚ SR v Prešove

Riaditeľ pracoviska ŠÚ SR v Prešove Ing. Ján Kozoň, PhD. pôsobí na rôznych pozíciách v Štatistickom úrade Slovenskej republiky už dlhšie, ale na pozíciu riaditeľa pracoviska ŠÚ SR v Prešove nastúpil len nedávno. Vystriedal v nej legendárneho riaditeľa Ing. Jána Cupera, ktorý odišiel do dôchodku a štatistike úspešne venoval celý svoj kariérny život. Jánovi Cuperovi želáme príjemný a aktívny život na dôchodku a Jánovi Kozoňovi veľa úspechov v práci. Potrebujete kontaktovať pracovisko ŠÚ SR v Prešove?

viac

7. júna 2022

POZOR NOVÝ SERIÁL O NETRADIČNOM NÁBOŽENSKOM VYZNANÍ V KRAJOCH. DNES - Košický kraj.

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. V roku 2021 bol číselník registrovaných cirkví rozšírený o ďalšie svetové náboženstvá a to o budhizmus, islam, hinduizmus a tiež o „ad hoc hnutia“, kde sú zaradení napr. jediizmus (Rád rytierov Jedi), pastafarianizmus). Novinkou je aj „Pohanstvo a prírodné duchovno“ (kde sú zaradení napr. Prírodné/rodné duchovno, pohanstvo, novopohanstvo, animizmus a dokonca aj šamanizmus. Košický kraj je v otázke náboženského vyznania pomerne rôznorodý. Bez náboženského vyznania je tu 20,7 % obyvateľov. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatol...

viac

6. júna 2022

VŠ vzdelanie v Trenčianskom kraji

V spolupráci s kolegom analytikom Mgr. Andrejom Chromečkom PhD. a kolegyňou Andreou Jánošovou sme pre vás pripravili seriál o vzdelaní v krajoch SR. Dnes predstavíme Trenčiansky kraj. Podiel VŠ vzdelaných obyvateľov (16,7 %) spomedzi obyvateľov kraja radí Trenčiansky kraj na štvrtú pozíciu v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska. V absolútnych počtoch (96 298) vysokoškolsky vzdelaných je na siedmom a zároveň predposlednom mieste spomedzi krajov. V dvoch z deviatich okresov kraja presahuje podiel VŠ vzdelaných obyvateľov celoslovenský priemer (18,4 %). Ide o okresy Trenčín (21,4 %) a Považská ...

viac

Zobrazené záznamy: 211 - 220 z 268

Autor: Štatistický úrad SR