Preskočiť na hlavný obsah

Tlačové správy

3. mája 2022

Najviac vykurujú solárnou energiou v Žilinskom kraji

Nad slovenským priemerom je Žilinský kraj, kde solárnu energiu využíva na kúrenie 258 bytov (0,09 %), v roku 2011 to boli kraje s podielom 0,04 % – Trenčiansky (87 bytov) a Košický (94 bytov). Solárna energia sa začína presadzovať aj v Trnavskom kraji, kde je takto vykurovaných 176 bytov (0,07 %). O využitie slnka sa snaží aj Banskobystrický kraj, kde majú vďaka slnku teplo v 154 bytoch (0,06 %), a aj Trenčiansky kraj, kde slnko vykuruje 143 bytov (zhodne 0,06 %). Najmenej solárnu energiu využíva Bratislavský kraj, kde je takto vykurovaných len 120 bytov, čo predstavuje iba 0,03-percentný podiel.

viac

1. mája 2022

Máj, lásky čas a SODB 2021

Za posledných 10 rokov podiel ženatých, resp. vydatých na území Slovenskej republiky mierne klesol. V roku 2011 bývalo v SR 2 214 767 ženatých/vydatých obyvateľov, čo predstavuje podiel 41,48 %. Pri poslednom sčítaní v roku 2021 bol počet obyvateľov spadajúcich do rodinného stavu ženatý/vydaté 2 182 365 obyvateľov (40,05 % zo všetkých obyvateľov SR). Podiel ženatých/vydatých obyvateľov teda za posledných 10 rokov klesol o 1,43 percentuálneho bodu (zo 41,48 % v roku 2011 na 40,05 % v roku 2021).

viac

22. apríla 2022

Deň Zeme - aký zdroj energie na vykurovanie používajú byty v Slovenskej republike

V rámci zisťovaného ukazovateľa „Štruktúra bytov podľa zdroja energie využívaného na vykurovanie“ môžeme konštatovať, že pevné palivo využíva v Slovenskej republike 21, 32 % bytov, čo predstavuje 476 621 bytov. Plynom je vykurovaných na Slovensku 1 480 472 bytov (66,22%), elektrinou 100 136 bytov (4,48 %). Obyvatelia Slovenska vykurujú svoje byty aj kvapalným palivom 3 675 (0,16 %) a solárnou energiou 1 225 (0,05 %). Iné zdroje využíva 121 073 bytov v SR, čo predstavuje 5,42-percentný podiel.

viac

8. marca 2022

Máme viac žien ako mužov

Na Slovensku žije podľa posledného SODB 2021 2 783 894 žien. Oproti roku 2011 ich počet vzrástol o 14 630. Oproti roku 2011 vrástol najvýraznejšie počet žien vo veku nad 65 rokov. V roku 2011 sme mali viac ako 426 tisíc žien v tejto vekovej skupine v roku 2021 to už bolo viac ako 550 tisíc. Tento trend potvrdzuje známy fakt, že obyvateľstvo starne a súčasne sa ženy dožívajú vyššieho veku.

viac

15. februára 2022

Dokument „Sčítanie 2021 a jeho miesto v histórii Slovenska“

Dokument vznikol v spolupráci so Štatistickým úradom SR, vybranými samosprávami a odborníkmi a má byť historickým pripomenutím prvého elektronického cenzu v SR pre ďalšie generácie.

viac

9. februára 2022

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil ďalšie údaje za deklaratórne premenné

Po zverejnení základných výsledkov o národnosti, ďalšej národnosti a materinskom jazyku a na základe požiadaviek užívateľov údajov Štatistický úrad Slovenskej republiky prehodnotil postup šírenia údajov zo SODB 2021 a zverejnil dňa 8.2.2022 údaje za deklaratórne premenné v kombinácii. Ďalšie údaje budú šírené v zmysle platnej stratégie šírenia výsledkov zo SODB 2021.

viac

28. januára 2022

Štatistický úrad SR daruje obciam tablety zo sčítania

Predseda ŠÚ SR Alexander Ballek: „Spoločne sa nám podarilo splniť verejný prísľub daný počas realizácie SODB 2021, a síce maximálne efektívne využiť infraštruktúru zo sčítania pre ďalší verejný záujem.“

viac

20. januára 2022

Štatistický úrad zverejňuje ďalšie údaje zo SODB 2021

V decembri 2021 ŠÚ SR prezentoval a na stránke sčítania zverejnil základné výsledky zo sčítania domov a bytov a prvé vybrané základné výsledky o obyvateľoch, údaje boli k dispozícii za SR, kraje a okresy. V januári 2022 ŠÚ SR zverejňuje všetky tieto údaje do úrovne obcí vrátane zverejnenia počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v jednotlivých obciach a zároveň sú k dispozícii základné údaje o veľkostných skupinách obcí, o krajine narodenia, o vekovej štruktúre podľa jednotiek veku, o náboženskom vyznaní, národnosti, ďalšej národnosti a materinskom jazyku.

viac

19. decembra 2021

Štatistický úrad SR prináša prvé výsledky SODB 2021 v roku sčítania

Štatistický úrad SR v súlade s harmonogramom zverejnenia výsledkov prezentuje prvé základné výsledky Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) už v roku sčítania. SODB 2021 bolo prvýkrát v histórii plne elektronické a integrované – spájalo údaje od obyvateľov s administratívnymi zdrojmi.

viac

16. septembra 2021

SODB 2021 ako téma na odbornej dvojkonferencii

V týchto dňoch sa konala 20. slovenská štatistická konferencia a 18. slovenská demografická konferencia. Dvojkonferenciu organizovala Slovenská štatistická a demografická spoločnosť v spolupráci so Štatistickým úradom SR a s Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici.

viac

Zobrazené záznamy: 11 - 20 z 22

Autor: Štatistický úrad SR