Preskočiť na hlavný obsah

Populárne články a blogy

8. augusta 2023

Ako si muži a ženy v Slovenskej republike plánovali rodičovstvo

V ďalšom z článkov, ktorý interpretuje výsledky sčítania analyzované v komplexnej publikácii Národná analytická správa sa venujeme rodinnému správaniu obyvateľstva.

viac

2. augusta 2023

Zaujímavosti o obyvateľoch podľa národností

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 v svojich rozšírených výsledkoch odhalilo aj podrobnosti o príslušníkoch národnostných menšín. Tieto podrobne aj s grafickým vyobrazením ponúka Národná analytická správa. Môžete sa dozvedieť, v akých vekových skupinách sú príslušníci národnostných menšín, aké majú vzdelanie, náboženské vyznanie, rodinný stav, či žijú skôr v meste alebo na vidieku. Vyberáme okrem slovenskej národnosti tri najpočetnejšie národnostné menšiny v SR.

viac

25. júla 2023

Slovensko stále vzdelanejšie!

Vývoj vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva je taktiež súčasťou analytickej publikácie Národná analytická správa, ktorá vychádza z výsledkov sčítania 2021. Vývoj na Slovensku ukázal, že sa vzdelanostná úroveň obyvateľstva zvyšuje. Na základe dostupných údajov sa počas obdobia od roku 1950 až do roku 2021 znižoval podiel osôb bez vzdelania a so základným vzdelaním, znižovali sa prírastky obyvateľstva so stredoškolským vzdelaním bez maturity a zvyšoval sa podiel obyvateľov so stredoškolským vzdelaním s maturitou a s vysokoškolským vzdelaním.

viac

18. júla 2023

Ako sa za posledných 100 rokov zmenila slovenská populácia

Rôznymi etapami vývoja prechádza aj slovenská populácia. Štatistický úrad Slovenskej republiky dňa 30. júna 2023 vydal Národnú analytickú správu, publikáciu zostavenú na základe výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Národná analytická správa je inovatívnym publikačným produktom, ktorý poskytuje komplexný pohľad na populáciu SR a podmienky jej bývania k rozhodujúcemu okamihu sčítania.

viac

11. júla 2023

Svetový deň populácie

Svetový deň populácie dňa 11. 7. 2023 (World Population Day) bol vyhlásený v roku 1989 Populačným fondom OSN ako spomienka na rok 1987, kedy počet obyvateľov na Zemi dosiahol 5 miliárd. Tento deň upozorňuje na rýchly rast populácie na svete. Rôznymi etapami vývoja prechádza aj slovenská populácia.

viac

8. júna 2023

Vietnamská národnostná menšina

Ako včera informovala Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), vietnamská komunita sa stala 14. oficiálne uznanou národnostnou menšinou na Slovensku. Udelenie štatútu schválila vláda SR dňa 7. 6. 2023. Kabinet zohľadnil odporúčanie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá odporúčala uznanie na základe odborného stanoviska Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.

viac

7. júna 2023

Memorandum národa slovenského a slovenská národnosť podľa SODB 2021

Dňa 7. 6. 2023 si pripomíname výročie Memoranda národa slovenského. Tento dokument vychádzal z požiadaviek slovenského národa. Memorandum bolo schválené a vyhlásené 6. a 7. júna v roku 1861 v Turčianskom sv. Martine. Autorom Memoranda bol Štefan Marko Daxner. Jeho cieľom bolo uznanie osobitostí slovenského národa a návrh na rovnoprávne postavenie Slovákov v Uhorsku. O 160 rokov neskôr sa pri SODB 2021 k slovenskej národnosti a ďalšej národnosti slobodne prihlásil vysoký podiel obyvateľov.

viac

1. júna 2023

Deti v Slovenskej republike v číslach

Myšlienka dať deťom slávnostný deň plný radosti vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve v roku 1925. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s cieľom potešiť deti a poukázať na problémy detí vo svete, na ich práva a potreby. Po prvýkrát bol Deň detí oslavovaný v San Franciscu v spomínanom roku 1925, na Slovensku sa slávi od roku 1952. Štatistický úrad Slovenskej republiky sa pripája ku Dňu detí svojim želaním jeho krásneho prežitia a sprostredkovaním zaujímavých informácií zo SODB 2021 o deťoch a rodinách s deťmi v Slovenskej republike tak, ako ich odhalil cenzus.

viac

30. mája 2023

Novinky o domácnostiach v SR podľa SODB 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil základné údaje o domácnostiach na stránke www.scitanie.sk. Prinášame vám najdôležitejšie trendy v populárnom článku.

viac

14. mája 2023

Deň matiek

Dňa 14. mája si pripomíname deň matiek. Prinášame vám zaujímavé informácie zo SODB 2021 o matkách v Slovenskej republike.

viac

Zobrazené záznamy: 11 - 20 z 64

Autor: Štatistický úrad SR