Preskočiť na hlavný obsah

Populárne články a blogy

7. februára 2023

Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR I.

Štúdia „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“, ktorú na základe údajov SODB 2021 vypracovala spoločnosť TREXIMA Bratislava prináša vzácne sondy do reality vzdelania a možnosti ďalšieho uplatnenia na trhu práce v SR. Prinášame vám seriál o zaujímavých informáciách a zisteniach v štúdii.

viac

27. januára 2023

Čo odhalilo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 o plodnosti žien na Slovensku

Vďaka modernej, elektronickej forme sčítania, spracovaniu výsledkov a aj ich publikovaniu, ktoré je dostupné skutočne pre každého na stránke www.scitanie.sk, mohli s výsledkami SODB 2021 začať pracovať odborníci a vedecké kapacity.

viac

27. januára 2023

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vznikol na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN v roku 2005 a svet si ním každoročne pripomína milióny zavraždených počas holokaustu. Dátum symbolicky odkazuje na 27. január 1945, kedy bol oslobodený nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz. Len v tomto tábore sa obeťami nacistov stali státisíce Židov, Rómov1 a ďalších prenasledovaných.

viac

26. januára 2023

Aký vzdelanostný a kariérny potenciál má pracovná sila na Slovensku

Vďaka SODB 2021 sme mohli lepšie odhaliť podstatné javy v spoločnosti a hľadať aj nové pohľady na to, čo spoločnosť potrebuje, čo jej chýba a ako chýbajúci potenciál doplniť. Dáta SODB 2021 poslúžili aj ako podklad pre rôzne odborné štúdie. Prinášame vám seriál, ktorý sa vďaka údajom SODB 2021 môže hlbšie pozrieť na to, aký máme vzdelanostný a kariérny potenciál na Slovensku až do úrovne regiónov.

viac

6. januára 2023

Rusínske Vianoce

Štedrý deň, respektíve „Svjatyj večir“ podľa Juliánskeho kalendára, pripadá na 6. januára. Tento sviatok Rusíni nazývali aj „Vilija“. Podľa SODB 2021 žije na Slovensku 63 556 Rusínov, ktorí sa hlásili k rusínskej národnosti alebo ako ďalšej národnosti rusínskej. V porovnaní so sčítaním v roku 2011 Rusínom otázka o ďalšej národnosti výrazne pomohla. V roku 2011 sa k rusínskej národnosti prihlásilo 33 482 obyvateľov, čo je takmer polovica oproti roku 2021.

viac

26. decembra 2022

Židia na Slovensku podľa sčítania a sviatok Chanuka 2022

V čase od 18.12.2022 do 26.12.2022 slávi židovská komunita na celom svete sviatok Chanuka. Chanuka alebo inak Sviatok svetiel sa začína 25. dňa v židovskom mesiaci kislev a trvá osem dní. SODB 2021 nám odhalilo mnohé informácie o obyvateľoch Slovenska. Nielen o tých, ktorí tvorila väčšinu, či už v náboženskom vyznaní, či národnosti. Na území Slovenskej republiky podľa SODB 2021 žije 596 obyvateľov hlásiacich sa k židovskej národnosti, čo predstavuje 0,01 % zo všetkých obyvateľov SR. Ako ďalšiu národnosť židovskú uviedlo 1 242 obyvateľov SR (0,41 % zo všetkých obyvateľov, ktorí pri SODB 2021 uviedli ďalšiu národnosť).

viac

23. decembra 2022

Kresťania podľa SODB 2021

Už zajtra začne kresťanský svet sláviť Vianočné sviatky. Pripravili sme si pre vás zaujímavé informácie zo SODB 2021 o kresťanoch na území Slovenskej republiky. Spomedzi 5 449 270 obyvateľov Slovenskej republiky sa k jednej z kresťanských cirkví prihlásilo 3 733 783 obyvateľov, čo predstavuje 68,5 % celkového počtu obyvateľov.

viac

22. decembra 2022

Kresťania v krajoch Slovenskej republiky

Z celkového počtu 5 449 270 obyvateľov sa ku niektorej z kresťanských cirkví hlási 3 733 783 obyvateľov (68,5 %). Medzi kresťanské cirkvi podľa SODB 2021 zaraďujeme (Rímskokatolícku cirkev, Evanjelickú cirkev augsburského vyznania, Gréckokatolícku cirkev, Reformovanú kresťanskú cirkev, Pravoslávnu cirkev, Evanjelickú cirkev metodistickú, Kresťanské zbory, Apoštolskú cirkev, Bratskú jednotu baptistov, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Cirkev bratskú, Starokatolícku cirkev, Cirkev československú husitskú, Novoapoštolskú cirkev a Ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi).

viac

11. decembra 2022

Medzinárodný deň ľudských práv očami SODB 2021 vo vybraných ukazovateľoch

Včera (10.12.2022) bol Medzinárodný deň ľudských práv. SODB 2021 odhalilo veľa faktov o našej spoločnosti. Môžeme konštatovať, že sme za 10 rokov významne využili právo vzdelávať sa, podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí významne stúpol, využili sme možnosť podnikať, stúpol podiel podnikateľov a ženy vstúpili do nových odvetví zamestnania. V našom článku sa zameriame práve na ženy a posun v ekonomickej činnosti tak ako nám ho odhalilo sčítanie.

viac

3. decembra 2022

Ako cestujeme do práce alebo do školy v krajoch SR?

Okrem periodicity dochádzania sme sa pri SODB 2021 pýtali aj na to, aký prostriedok používajú obyvatelia na cestu do práce alebo do školy. Závery veľa vypovedia o obyvateľoch našich krajov.

viac

Zobrazené záznamy: 11 - 20 z 44

Autor: Štatistický úrad SR