Preskočiť na hlavný obsah

Populárne články a blogy

9. mája 2023

DEŇ EURÓPY očami sčítania

Dňa 9. mája sme si pripomenuli DEŇ EURÓPY. V tento deň si pripomíname vznik Európskej únie. Byť súčasťou Európskej únie pre nás znamená mnohé vzájomné prepojenia, ktoré si na prvý pohľad ani neuvedomujeme. Týkajú sa aj tak významného štatistického zisťovania, akým je sčítanie. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa v referenčnom roku 2020/2021 konalo súbežne nielen v Európe, ale na celom svete. Bolo významne poznačené pandémiou COVID-19, s ktorou bojovali všetky štáty súbežne.

viac

15. apríla 2023

Svetový deň umenia

Na základe rozhodnutia celosvetovej organizácie výtvarných umelcov spolupracujúcej s UNESCO z roku 2011, celý svet oficiálne oslavuje 15. apríl, ako Svetový deň umenia. Dátum bol zvolený ako pocta Leonardovi da Vincimu, ktorý sa dňa 15. apríla 1452 sa v Toskánsku narodil. Umeleckým povolaniam a umeniu sa venujú aj obyvatelia Slovenskej republiky.

viac

8. apríla 2023

Medzinárodný deň Rómov

Dňa 8. apríla si pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Pri tejto príležitosti prinášame zaujímavé informácie.

viac

5. apríla 2023

Koľko osôb sa prepravuje v SR vlakom podľa SODB 2021

V SR odchádza vlakom denne do práce alebo do školy 70 091 obyvateľov, čo predstavuje podiel 3,2 % zo všetkých obyvateľov SR dochádzajúcich do práce alebo školy denne.

viac

28. marca 2023

Učitelia v Slovenskej republike

Učitelia a odborní pedagogickí pracovníci tvoria 5,4 % všetkých zamestnancov. Z celkového počtu 2 188 636 zamestnancov je 117 700 učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov, čo predstavuje podiel 5,4 %.

viac

8. marca 2023

Všetko o ženách podľa SODB 2021

Medzinárodný deň žien (často označovaný skratkou MDŽ), pripadajúci každoročne na 8. marec, je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu štrajku 40 000 newyorských krajčírok v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Dnes je dňom, kedy si uctíme všetky ženy. Prinášame vám zaujímavé informácie o ženách, ktoré nám prinieslo SODB 2021.

viac

6. marca 2023

Vďaka možnosti práce z domu (home office) nie je vzdialenosť na dochádzku do práce dôležitá

Svetový fenomén, ktorý odštartovala pandémia a síce prácu v home office už dorazil aj na Slovensko. Odhalilo to SODB 2021. Štúdia „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“, ktorá vznikla na základe údajov zo SODB 2021 veľmi presne definuje únik mozgov z regiónov SR a mapuje migráciu obyvateľov za prácou v rámci republiky.

viac

28. februára 2023

Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR IV. Medziregionálny únik mozgov

Štúdia „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“, ktorá vznikla na základe údajov zo SODB 2021 veľmi presne definuje únik mozgov z regiónov SR a mapuje migráciu za prácou. Všeobecne je únik mozgov chápaný ako odchod osôb s potenciálom pre Slovenskú republiku do zahraničia.

viac

20. februára 2023

Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR III. Vzdelanostná úroveň obcí v SR – kde žijú najviac a najmenej vzdelaní obyvatelia

Štúdia „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“ prináša vzácne sondy do reality vzdelania a možnosti ďalšieho uplatnenia na trhu práce v SR. Prinášame vám seriál zaujímavých informácii a zisteniach v štúdii. Dnes pekná zaujímavosť o obciach v SR, ktoré majú nadpriemernú vzdelanostnú úroveň.

viac

17. februára 2023

Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR II. Muži zaostávajú vo vzdelaní za ženami aj na regionálnej úrovni

Štúdia „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“, ktorú na základe údajov SODB 2021 vypracovala spoločnosť TREXIMA Bratislava prináša vzácne sondy do reality vzdelania a možnosti ďalšieho uplatnenia na trhu práce v SR. Prinášame vám seriál zaujímavých informácii a zisteniach v štúdii.

viac

Zobrazené záznamy: 21 - 30 z 64

Autor: Štatistický úrad SR