Preskočiť na hlavný obsah

Populárne články a blogy

14. februára 2022

Čo z regionálneho hľadiska ukázali výsledky posledného cenzu v ukazovateľoch krajina narodenia, štátna príslušnosť, rodinný stav a vzdelanie

Koncom roku 2021 a začiatkom roku 2022 zverejnil Štatistický úrad SR ďalšie zo základných výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Prinášame vám podrobnejšiu analýzu týchto ukazovateľov v rámci porovnania jednotlivých krajov SR – ide o ukazovatele krajina narodenia, štátna príslušnosť, rodinný stav a vzdelanie.

viac

14. novembra 2021

Ako pandémia COVID-19 ovplyvnila sčítanie obyvateľov, domov a bytov na celom svete

Všetky štáty, ktoré realizovali prípravu na sčítanie, sa stretli s komplikáciami, ktoré museli efektívne a v krátkom čase riešiť. Zákaz stretávania sa, vysoká miera ochorenia členov realizačného tímu či nevyhnutnosť rýchlych legislatívnych zmien boli len časťou rôznych problémov, ktoré museli všetky štáty prekonať, aby úspešne sčítanie zrealizovali. Boli dokonca aj také, ktoré museli posunúť sčítanie na obdobie po roku 2021.

viac

Zobrazené záznamy: 21 - 22

Autor: Štatistický úrad SR