Preskočiť na hlavný obsah

Populárne články a blogy

11. júla 2023

Svetový deň populácie

Svetový deň populácie dňa 11. 7. 2023 (World Population Day) bol vyhlásený v roku 1989 Populačným fondom OSN ako spomienka na rok 1987, kedy počet obyvateľov na Zemi dosiahol 5 miliárd. Tento deň upozorňuje na rýchly rast populácie na svete. Rôznymi etapami vývoja prechádza aj slovenská populácia.

viac

8. júna 2023

Vietnamská národnostná menšina

Ako včera informovala Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), vietnamská komunita sa stala 14. oficiálne uznanou národnostnou menšinou na Slovensku. Udelenie štatútu schválila vláda SR dňa 7. 6. 2023. Kabinet zohľadnil odporúčanie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá odporúčala uznanie na základe odborného stanoviska Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.

viac

7. júna 2023

Memorandum národa slovenského a slovenská národnosť podľa SODB 2021

Dňa 7. 6. 2023 si pripomíname výročie Memoranda národa slovenského. Tento dokument vychádzal z požiadaviek slovenského národa. Memorandum bolo schválené a vyhlásené 6. a 7. júna v roku 1861 v Turčianskom sv. Martine. Autorom Memoranda bol Štefan Marko Daxner. Jeho cieľom bolo uznanie osobitostí slovenského národa a návrh na rovnoprávne postavenie Slovákov v Uhorsku. O 160 rokov neskôr sa pri SODB 2021 k slovenskej národnosti a ďalšej národnosti slobodne prihlásil vysoký podiel obyvateľov.

viac

1. júna 2023

Deti v Slovenskej republike v číslach

Myšlienka dať deťom slávnostný deň plný radosti vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve v roku 1925. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s cieľom potešiť deti a poukázať na problémy detí vo svete, na ich práva a potreby. Po prvýkrát bol Deň detí oslavovaný v San Franciscu v spomínanom roku 1925, na Slovensku sa slávi od roku 1952. Štatistický úrad Slovenskej republiky sa pripája ku Dňu detí svojim želaním jeho krásneho prežitia a sprostredkovaním zaujímavých informácií zo SODB 2021 o deťoch a rodinách s deťmi v Slovenskej republike tak, ako ich odhalil cenzus.

viac

30. mája 2023

Novinky o domácnostiach v SR podľa SODB 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil základné údaje o domácnostiach na stránke www.scitanie.sk. Prinášame vám najdôležitejšie trendy v populárnom článku.

viac

14. mája 2023

Deň matiek

Dňa 14. mája si pripomíname deň matiek. Prinášame vám zaujímavé informácie zo SODB 2021 o matkách v Slovenskej republike.

viac

9. mája 2023

DEŇ EURÓPY očami sčítania

Dňa 9. mája sme si pripomenuli DEŇ EURÓPY. V tento deň si pripomíname vznik Európskej únie. Byť súčasťou Európskej únie pre nás znamená mnohé vzájomné prepojenia, ktoré si na prvý pohľad ani neuvedomujeme. Týkajú sa aj tak významného štatistického zisťovania, akým je sčítanie. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa v referenčnom roku 2020/2021 konalo súbežne nielen v Európe, ale na celom svete. Bolo významne poznačené pandémiou COVID-19, s ktorou bojovali všetky štáty súbežne.

viac

15. apríla 2023

Svetový deň umenia

Na základe rozhodnutia celosvetovej organizácie výtvarných umelcov spolupracujúcej s UNESCO z roku 2011, celý svet oficiálne oslavuje 15. apríl, ako Svetový deň umenia. Dátum bol zvolený ako pocta Leonardovi da Vincimu, ktorý sa dňa 15. apríla 1452 sa v Toskánsku narodil. Umeleckým povolaniam a umeniu sa venujú aj obyvatelia Slovenskej republiky.

viac

8. apríla 2023

Medzinárodný deň Rómov

Dňa 8. apríla si pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Pri tejto príležitosti prinášame zaujímavé informácie.

viac

5. apríla 2023

Koľko osôb sa prepravuje v SR vlakom podľa SODB 2021

V SR odchádza vlakom denne do práce alebo do školy 70 091 obyvateľov, čo predstavuje podiel 3,2 % zo všetkých obyvateľov SR dochádzajúcich do práce alebo školy denne.

viac

Zobrazené záznamy: 21 - 30 z 70

Autor: Štatistický úrad SR