Preskočiť na hlavný obsah

Populárne články a blogy

19. júna 2022

DEŇ OTCOV

Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa prostredníctvom otázky „Koľko živých detí sa Vám narodilo?“ prvýkrát v histórii sčítaní zisťoval počet živonarodených detí nielen u žien, ale aj u mužov. V Slovenskej republike je 1,4 milióna otcov. Podľa výsledkov sčítania žilo k 1. januáru 2021 v Slovenskej republike takmer 2,7 milióna obyvateľov mužského pohlavia, z toho bolo 1,4 milióna otcov, t. j. narodilo sa im aspoň 1 živonarodené dieťa.

viac

6. júna 2022

Aké netradičné cirkvi a hnutia vyznávame v krajoch SR

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. V roku 2021 bol číselník registrovaných cirkví rozšírený o ďalšie svetové náboženstvá a to o budhizmus, islam, hinduizmus a tiež o „ad hoc hnutia“, kde sú zaradení napr. jediizmus (Rád rytierov Jedi), pastafarianizmus). Novinkou je aj „Pohanstvo a prírodné duchovno“ (kde sú zaradení napr. Prírodné/rodné duchovno, pohanstvo, novopohanstvo, animizmus a dokonca aj šamanizmus. Registrované Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike má výrazne menej priaznivcov. V roku 2011 sa k tomuto spoločenstvu hlásilo 1065 obyvateľov, v roku 2021 je to 311 ľudí . Zostupný trend zaznamenala aj Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike V roku 2011 sa k tejto cirkvi hlásilo  972 priaznivcov a v roku 2021 je to 377 ľudí.

viac

25. mája 2022

Čo odhalili základné výsledky sčítania domov a bytov o Prešovskom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci zverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky.

viac

24. mája 2022

Kde máme najvzdelanejších obyvateľov v SR?

SODB 2021 prinieslo mnohé zásadné informácie o stave našej spoločnosti. Dnes vám prinášame zaujímavé informácie o tom, kde sa koncentruje najviac vysokoškolsky vzdelaných ľudí v SR.

viac

16. mája 2022

Kvalita bývania v Košickom kraji

Z pohľadu kvality bývania v jednotlivých okresoch Košického kraja môžeme povedať, že najvyššiu kvalitu bývania vykazujú okresy mesta Košice (Košice I – Košice IV) a najnižšiu okres Gelnica. V okresoch Košice II a Košice III sa nachádza najvyšší podiel bytov so splachovacím záchodom, najvyšší podiel domov s vaňou alebo so sprchovacím kútom v byte, najvyšší podiel bytov s ústredným kúrením diaľkovým zo všetkých okresov Slovenskej republiky. V okrese Košice III sa taktiež nachádza najvyšší podiel bytov so spriahnutou oceľobetónovou konštrukciou zo všetkých okresov SR, druhý najvyšší podiel bytov, ktoré majú zásobovanie vodou v byte zo spoločného zdroja v rámci všetkých okresov SR a najvyšší podiel bytov vykurovaných pevným palivom zo všetkých okresov SR. Taktiež všetky okresy mesta Košice (Košice I – Košice IV) patria k top 5 okresom s najvyšším podielom domov pripojených na kanalizačnú sieť. Na druhej strane najnižšiu kvalitu bývania vidíme v okrese Gelnica, kde sa nachádza najvyšší podiel domov bez vodovodnej prípojky, najvyšší podiel domov bez kanalizácie, najvyšší podiel domov bez plynovej prípojky, najvyšší podiel bytov bez vodovodu, najvyšší podiel bytov bez vane alebo sprchovacieho kúta v byte a najvyšší podiel bytov so samostatným vykurovacím telesom. Okrem okresu Gelnica však treba spomenúť aj okres Sobrance, kde sa nachádza najvyšší podiel bytov bez kúrenia.

viac

29. apríla 2022

Žilinský kraj a jeho kvalita bývania

Najviac zastúpeným typom domu v Žilinskom kraji boli rodinné domy s podielom 89,75 % (149 774). Bytové domy tvoria 4,93 % (8 222) zo všetkých domov kraja. Je to najnižší podiel spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Viac ako 90-percentný podiel majú rodinné domy v piatich okresoch Žilinského kraja: Námestovo (93,62 %), Čadca (93,44 %), Bytča (93,29 %), Tvrdošín (93,20 %) a Ružomberok (90,71 %). Podiel bytových domov je najvyšší v okresoch s najväčšími mestskými aglomeráciami: Martin (10,12 %; 1 799), Žilina (6,31 %; 2 184) a Liptovský Mikuláš (6,13 %; 1 185).

viac

21. apríla 2022

SODB 2021 odhalilo kvalitu bývania aj v Banskobystrickom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. Prinášame ďalšiu časť seriálu, ktorá sa venuje kvalite bývania v Banskobystrickom kraji. Oproti roku 2011 vzrástol počet bytov v kraji o 5 % (13 094), čo je najmenší nárast v porovnaní s ostatnými krajmi. Každý tridsiaty byt (3,33 %) je bez akéhokoľvek vodovodu. Vybavenosť bytov splachovacím záchodom (89,94 %) a vaňou alebo sprchovacím kútom priamo v byte (91,74 %) je najnižšia v rámci krajov Slovenska. Na ústredné kúrenie je napojených 70,2 % (190 655) bytov, čo tvorí najnižší podiel spomedzi krajov. Viac ako jedna pätina bytov (21,04 %; 57 128) má kúrenie zabezpečené samostatným vykurovacím telesom. Takýto vysoký podiel nedosahuje žiaden iný kraj na Slovensku.

viac

11. apríla 2022

Trenčiansky kraj a jeho jedinečnosti v oblasti domov a bytov

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci zverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky.

viac

30. marca 2022

Všetko o kvalite bývania v Nitrianskom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci zverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky. Dnes sa budeme venovať Nitrianskemu kraju.

viac

29. marca 2022

Všetko o kvalite bývania v Trnavskom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci zverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky. Dnes sa budeme venovať Trnavskému kraju.

viac

Zobrazené záznamy: 21 - 30 z 33

Autor: Štatistický úrad SR